Verkerk VOF

 

Ik heb de beste veestapel van Nederland

J.T.J. Verkerk VOF, Werkhoven

Aantal melkkoeien: 88

Waarom heb ik de beste veestapel?

Management en genetica maken samen de prestaties.

Fokdoel

Benen + Gezondheid + Kg vet & eiwit.

Bedrijfsvisie

Als een goede manager blijf je voor de muziek uitlopen.

 

 

De online stemming is gesloten. Binnen enkele uren zullen we bekendmaken wie de twee finalisten zijn. Houd daarvoor onze Facebookpagina in de gaten!

Mijn belangrijkste economische en genetische kengetallen

Icoon gezondheid Gezondheid
– Tankcelgetal: 125
Icoon gezondheid BI-scores veestapel
– AV: 82,0
Icoon productie Productie en levensproductie
– Leeftijd bij afvoer: 5,9 jaar
– Productie afgev. koe: 44.880
Icoon gezondheid Economische kengetallen
– EJR: 2682
Drukwerk Vruchtbaarheid
– TKT: 448
Icoon gezondheid Genetische aanleg via fokkerijoverzicht
– NVI koeien: 56
– NVI jongvee: 131
– NVI dracht: 172