Welkom bij Coöperatie CRV

De coöperatie CR Delta (Nederland) en VRV (Vlaanderen) zijn op 17 januari 2017 gefuseerd tot één coöperatie, die onder de naam CRV u.a. verdergaat. Door de fusie ontstaat een sterke coöperatie met ruim 25.000 Nederlandse en Vlaamse leden, die richting de toekomst efficiënt en slagvaardig kan opereren.

De fusie tot CRV u.a. maakt het mogelijk om de coöperatieve structuur eenvoudiger en efficiënter te organiseren. Dit is onder meer van belang vanwege het dalende aantal veehouders in Nederland en Vlaanderen. Door de fusie is bovendien de zeggenschap binnen één organisatie geregeld, waardoor het richting de toekomst makkelijker wordt om samenwerkingen met andere partijen aan te gaan.

Verandering in structuur, geen verandering in dienstverlening
Leden van CR Delta en VRV zijn door de fusie automatisch lid geworden van CRV u.a.
In de CRV-dienstverlening treden geen veranderingen op, omdat CR Delta en VRV in 2002 al het grootste deel van hun activiteiten onder de gezamenlijke bedrijf CRV Holding brachten. De dienstverlening wordt vanuit het bedrijf gecontinueerd.

Voorzitter Peter Broeckx
Vanwege de genoemde voordelen van een fusie, stemden de ledenraden van CR Delta en VRV in juli 2015 al in met het voornemen tot fusie. Op 17 januari 2017 bekrachtigden zij de samensmelting en kozen de Vlaamse melkveehouder Peter Broeckx als voorzitter van de nieuwe coöperatie. Peter Broeckx is tevens de voorzitter van de Raad van Commissarissen van CRV Holding.

‘Welkomstboodschap van CRV-voorzitter Peter Broeckx

CR Delta en VRV besloten in 2001 om intensief samen te werken op het gebied van de veeverbetering. De fusie tot CRV u.a. is een bekroning op deze samenwerking, waarbij de Nederlandse en Vlaamse leden, ieder met hetzelfde stemrecht, lid zijn van ‘hun’ CRV. Het bestuur van CRV u.a. is vereerd te kunnen melden dat het Nederlands Koninklijk Huis aan CRV u.a. toestemming heeft verleend om het Koninklijk Predikaat te voeren. Daarmee is de officiële naam van de coöperatie nu Coöperatie Koninklijke CRV u.a..