Werk doelgericht aan vruchtbaarheid met Vruchtbaarheid op Maat

23
feb
2021
0
Reacties
Vruchtbaarheid op Maat, scannen, dochtervruchtbaarheid

Gestructureerd werken aan een betere vruchtbaarheid van de veestapel. Dat is de gedachte achter Vruchtbaarheid op Maat, een nieuwe service van CRV. ‘Samen met de veehouder werken we aan een duidelijk doel. Dat motiveert’, ervaart vruchtbaarheidsspecialist Afanja van Eerde.

‘Vruchtbaarheidsbegeleiding is dus veel meer dan een hand in de koe steken en vaststellen of ze wel of niet drachtig is …’ Veestapeladviseur Fons Geerink beschouwt de verraste constatering van een veehouder die deelneemt aan Vruchtbaarheid op Maat, als een mooi compliment. ‘Met Vruchtbaarheid op Maat biedt CRV een service die veehouders, volledig op basis van hun eigen wensen, ondersteunt bij het werken aan een betere vruchtbaarheid van hun veestapel’, legt hij uit. ‘Samen met de veehouder stellen we duidelijke doelen op het gebied van vruchtbaarheid vast en bepalen we welke diensten en producten van CRV we gaan inzetten om deze doelen te realiseren. Zo werken we samen gestructureerd aan een beter resultaat’, geeft de veestapeladviseur aan.

 

Veehouder bepaalt doelen en middelen

Deelname aan Vruchtbaarheid op Maat start met een gesprek tussen veehouder, veestapeladviseur en vruchtbaarheidsspecialist. ‘Gezamenlijk bespreken we de cijfers van het bedrijf en formuleren we duidelijke doelen die we in een jaar gerealiseerd willen hebben. Hierbij bepaalt de veehouder wat hij belangrijk vindt en wat hij wil bereiken’, vertelt Fons Geerink. ‘De één wil de tussenkalftijd verlagen, de ander vindt tussenkalftijd minder belangrijk, maar wil werken aan een lager inseminatiegetal, de uitval vanwege vruchtbaarheid beperken of de afkalfleeftijd van de vaarzen verlagen.’

‘Daarbij is het de keus van de veehouder van welke diensten van CRV hij gebruik wil maken’, benadrukt de veestapeladviseur. ‘De één insemineert bijvoorbeeld zelf, terwijl de ander dit volledig overlaat aan onze inseminatoren. Ook de frequentie van de inzet van een van onze vruchtbaarheidsspecialisten bepalen we samen met de veehouder. Sommigen willen er kort op zitten en laten de specialist iedere drie weken komen, anderen kiezen voor een wat langere periode. En er zijn ook veehouders die om en om CRV en hun dierenarts inschakelen.’

Vast maandbedrag voorkomt verrassingen

Deelnemers aan Vruchtbaarheid op Maat betalen uitsluitend voor handelingen die de specialisten van CRV uitvoeren, zoals scannen of insemineren. Voorrijkosten of arbeidsuren worden niet apart in rekening gebracht. ‘Dit is een extra motivatie om echt voor het resultaat te gaan en niet te beknibbelen op de kosten’, verklaart Geerink.
Op basis van de gemaakte afspraken maakt CRV vooraf een schatting van het bedrag dat de veehouder op jaarbasis voor Vruchtbaarheid op Maat kwijt is. Dit wordt omgerekend naar een vast bedrag dat maandelijks wordt geïncasseerd. ‘Zo weet de veehouder vooraf waar hij aan toe is en helpt CRV om schommelingen op de lopende rekening te dempen’, legt Geerink uit. Op de maandelijkse afrekening is steeds te zien in hoeverre het bedrag overeenstemt met de uitgevoerde werkzaamheden in die maand.

‘Aan het eind van het jaar maken we de balans op, net zoals dat gebeurt bij de energierekening’, maakt de veestapeladviseur als vergelijking. ‘Dit kan betekenen dat de veehouder nog wat moet bijbetalen of dat hij geld terugkrijgt. Maar omdat we maandelijks inzicht geven in de gemaakte kosten, zal dit nooit grote verrassingen opleveren.’

 

Motiverend voor veehouder

Afanja van Eerde is inseminator en vruchtbaarheidsspecialist voor CRV in een wijde regio rondom het Drentse Havelte. Ze begeleidt inmiddels een groot aantal veehouders die hebben gekozen voor Vruchtbaarheid op Maat. ‘Het mooie van deze manier van werken is dat je echt samen met de ondernemer gaat werken aan een duidelijk doel’, ervaart ze. ‘Dat werkt motiverend voor de veehouder, maar ook voor mij als specialist. Hierdoor kan ik met mijn kennis en ervaring op het gebied van vruchtbaarheid echt iets voor het resultaat van de klant betekenen’, stelt Van Eerde vast.
‘De afgesproken doelstellingen worden vastgelegd op papier’, legt de vruchtbaarheidsspecialist uit. ‘Als de veehouder dit A4’tje duidelijk zichtbaar ophangt, bijvoorbeeld bij het spermavat, kunnen ook de inseminatoren zien wat we met elkaar hebben afgesproken. Dat helpt om elkaar scherp te houden.’

 

Specialist met toegevoegde waarde

Voor de deelnemers aan Vruchtbaarheid op Maat is Afanja van Eerde meer dan een scanner. ‘CRV beschikt over veel cijfers en presenteert deze in duidelijke overzichten, die inzicht geven in de vruchtbaarheid. Hiermee leveren we echt toegevoegde waarde. Samen met de veehouder bespreek ik de cijfers en als het niet loopt zoals we willen, gaan we op zoek naar de oorzaak’, legt ze uit. ‘Soms heeft het iets te maken met huisvesting of management en dan bespreken we dat. En zo zit ik ook regelmatig met een voeradviseur aan tafel. Voeding heeft immers grote invloed op de vruchtbaarheid.’

Van Eerde is enthousiast over Vruchtbaarheid op Maat en ze stelt vast dat ook haar klanten tevreden zijn. ‘Vruchtbaarheid op Maat motiveert veehouders om actief te werken aan verbetering. En ik kan daar met mijn expertise een steentje aan bijdragen. En het mooie is: het werkt! Op veel bedrijven zien we na een aantal maanden al een duidelijke verbetering in de cijfers.’

Informeer bij uw veestapeladviseur

Wilt u weten wat Vruchtbaarheid op Maat voor uw bedrijf kan betekenen? Uw eigen veestapeladviseur kan u er alles over vertellen. Meer informatie vindt u ook op de pagina over Vruchtbaarheid op Maat. Of lees het ervaringsverhaal van melkveehouder Wouter Neutel.

vruchtbaarheidsattentie vruchtbaarheid