Tips en weetjes over vruchtbaarheid

categorie Vruchtbaarheid
7
mei
2021
0
Reacties
vruchtbaarheidstips

Onze specialisten op het gebied van vruchtbaarheid delen elke vrijdag via Facebook een tip of weetje over vruchtbaarheid. Onder de noemer #vruchtbarevrijdag zijn zo al diverse vruchtbaarheidstips aan bod gekomen. 

Natuurlijk willen we de mensen die geen gebruik maken van Facebook ook de gelegenheid geven hun voordeel te doen met deze tips. Daarom verzamelen we hier de tips die de afgelopen periode zijn gedeeld.
De nieuwe tips voegen we af en toe ook weer toe!

Het optimale inseminatiemoment ligt binnen 12 uur na het zien van staande tocht. Als je niet weet wanneer de tocht is begonnen, kun je beter iets te vroeg dan te laat insemineren. Behalve bij gesekst sperma. Vanwege de kortere levensduur ervan kun je dan beter iets later in de tocht insemineren.
vruchtbaarheidstips

De droogstand heeft veel invloed op de vruchtbaarheid van melkvee. Uit onderzoek is gebleken dat 80% van de problemen tijdens de lactatie voortkomen uit de droogstand. Dit heeft te maken met de manier van droogzetten, de lengte van de droogstand en het rantsoen tijdens de droogstandsperiode. Het is dus belangrijk deze periode optimaal te laten verlopen.

Een stier met een fokwaarde van 104 voor vruchtbaarheid geeft dochters die gemiddeld 3% hoger scoren op hun non return percentage. Dit scheelt 750 euro aan kosten op jaarbasis bij een koppel van 100 koeien.
vruchtbaarheidstips

Een gezonde koe met een goede vruchtbaarheid wordt snel na het afkalven weer tochtig. Als alles goed verloopt, vindt de eerste eisprong gemiddeld rond de 30 dagen plaats. Pas na circa 50 dagen en twee tochtigheden is de cyclus van de koe weer op orde. Je kunt dus ongeveer 7 weken na het afkalven weer voor de eerste keer insemineren. Gemiddeld zijn in Nederland en Vlaanderen 1,9 inseminaties nodig voor een koe drachtig is. Bij pinken zijn dat 1,5 inseminaties.

CRV registreert al vruchtbaarheidsdata sinds 1978. Voor de genetische evaluatie worden vruchtbaarheidsdata van ongeveer 19 miljoen dieren gebruikt. De stieren in het portfolio voor dochtervruchtbaarheid zijn van wereldklasse: de gemiddelde score van de vruchtbaarheidsindex van de CRV-stieren is gestegen met meer dan 10 punten sinds 2000.

Melkproductie en vruchtbaarheid hangen samen. Hoogproductieve koeien zijn vaak moeilijker drachtig te krijgen in het begin van de lactatie. Als je iets langer wacht met insemineren, is de kans groter dat de koe vlot drachtig wordt. Je kiest dan bewust voor een langer interval afkalven-eerste inseminatie. Een langere tussenkalftijd is bij een hoog productieniveau minder erg, zolang de melkgift op peil blijft. Een langere tussenkalftijd kost vooral geld als de productie afneemt, de voerefficiëntie vermindert en koeien lang droog staan.
vruchtbaarheidstips: inseminatiemoment

Kijken naar koeien is een nuttig onderdeel van het vruchtbaarheidsmanagement. Hoe vaker en hoe langer je kijkt, hoe hoger het percentage waargenomen tochtige dieren. Het beste resultaat bereik je als je er de tijd voor neemt. Beter drie keer per dag 15 minuten dan vijftien keer 3 minuten. Een goed moment voor tochtdetectie is ‘s morgens vroeg voor het melken en tijdens de laatste avondronde in de stal. Het wordt gemakkelijker wanneer er meerdere koeien tochtig zijn. Die zoeken elkaar op.
tochtdetectie

Bij waardevolle koeien die niet drachtig worden door inseminatie kan het inzetten van een embryo een oplossing zijn. Circa 7 dagen na de tocht kun je een laatstekans-embryo laten implanteren. De helft van de koeien die deze behandeling ondergaat, brengt 9 maanden later toch een gezond kalf.
laatstekans-embryo

Hittestress heeft zowel invloed op de koe als op het ongeboren kalf. Hittestress treedt al op vanaf 21 graden en heeft een negatieve invloed op de eicelkwaliteit. Zorg voor isolatie van het dak, ventilatoren boven de voergang en ligboxen, voldoende vers drinkwater en pas zo nodig het rantsoen aan.
Lees hier meer over het voorkomen van hittestress.
hittestress

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *