Hoogste Snowfeverzonen al beschikbaar via satellietprogramma

29
sep
2014
0
Reacties
Caudumer Powerplay PP rf is met 256 nvi op zwartbontbasis, 290 nvi op roodbontbasis en 2060 gtpi een homozygoot hoornloze stier van wereldformaat

Op de vip-dag die speciaal voor de Delta-satellietdeelnemers op het CRV-testbedrijf van Arjen en Eef Vernooij in Schalkwijk werd georganiseerd, kondigde CRV-foktechnicus Jaap Veldhuisen het al aan. Door het gebruik van het eerste sperma van de hoogste CRV-stieren in IVP kunnen de satellietbedrijven nu al embryo’s van de hoogste Snowfeverzonen inzetten.

De satellietbedrijven krijgen hiermee opnieuw de mogelijkheid om de hoogste genetica als eerste in de stal te krijgen. Internationale sterren als Supershot en Silver waren al vroeg beschikbaar via het satellietsysteem en zijn dat nog steeds. De hoornloze topper Powerplay PP rf is nog steeds uitsluitend beschikbaar voor het fokprogramma en dus ook via embryo’s voor de satellietbedrijven. En nu komen daar weer nieuwe giganten bij voor zowel zwartbont als roodbont.

Om welke stieren gaat het? De  tabel geeft aan van welke stieren het eerste sperma uitsluitend in IVP wordt gebruikt. Per stier volgt er een korte introductie.

Nieuwe stiervaders die alleen via IVP beschikbaar zijn

Snowfeverzonen
Bouw Snowfever is de hoogste Snowmanzoon van CRV. Zijn volle zus Delta Felice bevestigt de fokkracht van de familie en is een van CRV’s nieuwste donoren. U kunt via de allerbeste Snowfeverzonen alweer van de nieuwste genetica gebruikmaken. Drie Snowfeverzonen zijn namelijk direct beschikbaar: Peeldijker Percher, Barnkamper Monroe en Vero Startrek. Van Percher en Monroe zijn de eerste embryo’s zelfs al ingezet!

Delta Felice VG 86, de volle zus van Snowfever, op het CRV-testbedrijf van de familie Van Gastel. Met een voorspelde lijst (na 130 dagen) van 13.256 kg melk met 3,90% vet en 3,51% eiwit (132 LW) geeft ze veel vertrouwen in Snowfever

Delta Felice VG 86, de volle zus van Snowfever, op het CRV-testbedrijf van de familie Van Gastel. Met een voorspelde lijst (na 130 dagen) van 13.256 kg melk met 3,90% vet en 3,51% eiwit (132 LW) geeft ze veel vertrouwen in Snowfever

Peeldijker Percher
Deze stier stamt uit de Peeldijker Liesjes van Jan Priems uit De Mortel. De stier zelf is geboren op satellietbedrijf Jaspers in Siebengewald en is de actuele nummer 4 uit de genomiclijst voor zwartbont. Hij beschikt over een allround productievererving en excelleert in exterieur en gezondheid. Dankzij 108 voor frame en benen en 115 voor uier komt hij op een indrukwekkende score van 115 voor totaal exterieur uit.

Opvallend zijn de goede scores voor de breedtematen en kruisligging en kruisbreedte. Met Atlantic als moedervader beschikt Percher over de hoogste dochtergeteste stier van dit moment in zijn afstamming. Uit de met 84 punten ingeschreven volle zus van Perchers moeder heeft CRV de pink Peeldijker Liesje 1106 op stal. Zij scoort 383 nvi en draait mee in het spoelprogramma.

Peeldijker Liesje 831 VG 88 (v. Support), de grootmoeder van Percher, hier als vaars gefotografeerd. Inmiddels is deze koe halverwege haar vierde lactatie en heeft ze al 45.389 kg melk met 4,57% vet en 3,68% eiwit geproduceerd

Peeldijker Liesje 831 VG 88 (v. Support), de grootmoeder van Percher, hier als vaars gefotografeerd. Inmiddels is deze koe halverwege haar vierde lactatie en heeft ze al 45.389 kg melk met 4,57% vet en 3,68% eiwit geproduceerd

Barnkamper Monroe
Deze Snowfeverzoon stamt uit de bekende en veel benutte Barnkamper Marilyns van de familie De Jong-Van Ooijen uit Beusichem. Net als Percher stamt ook Monroe uit een embryo dat CRV heeft gekocht en dat op een satellietbedrijf is ingezet. In dit geval was satellietbedrijf Vrieling uit Balkbrug het geboortebedrijf van Monroe. De kwaliteiten van Monroe zijn veelzijdig: hoge productieaanleg, goed exterieur en ook de gezondheidskenmerken zijn dik in orde.

Barnkamper Marilyn 279 VG 86, de Planetmoeder van Monroe. Zij realiseerde een eerste lijst van 10.430 kg melk met 4,31% vet en 3,39% eiwit (122 LW)

Barnkamper Marilyn 279 VG 86, de Planetmoeder van Monroe. Zij realiseerde een eerste lijst van 10.430 kg melk met 4,31% vet en 3,39% eiwit (122 LW)

Drie Brilliantzussen van Monroe die met VG 87 en VG 88 (tweemaal) zijn ingeschreven en de exterieurkwaliteiten van de Barnkamper Marilyns onderstrepen

Drie Brilliantzussen van Monroe die met VG 87 en VG 88 (tweemaal) zijn ingeschreven en de exterieurkwaliteiten van de Barnkamper Marilyns onderstrepen

Vero Startrek
Startrek komt net als Monroe uit de combinatie van Snowfever x Planet. De achterliggende koefamilie is die van de Vero Suzannes van Vero Jes uit Molenschot. Ook Startrek scoort sterk op alle onderdelen. Op basis van zijn merkerfokwaarden vererft hij hoge producties met een plusje voor het eiwit. Opvallend zijn de goede scores voor kruisligging en de hoge uiergezondheidsfokwaarde.

Vero Suzanne 6 VG 86, de moeder van Startrek (hier als tweedekalfs). Haar eerste lijst: 9.505 kg melk met 3,99% vet en 3,62% eiwit (123 LW)

Vero Suzanne 6 VG 86, de moeder van Startrek (hier als tweedekalfs). Haar eerste lijst: 9.505 kg melk met 3,99% vet en 3,62% eiwit (123 LW)

Peelsehoeve Magus
Van Magus zijn de eerste embryo’s al via het verse circuit ingezet. Hij heeft met Hoekland Maik (Mascol x Ronald) een dochtergeteste vader. De stier is gefokt door Koen en Laura Nooijen-Maas uit Coevorden, sinds kort testbedrijf voor CRV. In zijn merkerfokwaarde laat Magus goede cijfers zien voor productie, breedtematen en gezondheid. Zijn moeder is een met 86 punten ingeschreven Snowmandochter. Grootmoeder is Bea 36 VG 87 (v. Future) die 48.394 kg melk met 5,08% vet en 4,01% eiwit wist te produceren.

Oldi Tempest
Ook bij roodbont kan CRV al wat hele jonge stieren als stiervader inschakelen, zoals Oldi Tempest, gefokt door Olthof uit Diepenveen. Fiba, Tempests moeder, is een hele productieve Fidelitydochter. Mooie cijfers op haar eerste lijst: 10.163 kg melk met 3,52% vet en 3,45% eiwit, goed voor 142 lactatiewaarde! Deze productieaanleg zien we terug bij Tempest: ruim 1.000 kg melk met een plus voor het eiwitgehalte. Met 114 uier en 109 benen weet hij ook op dat punt te overtuigen en de melksnelheid is met 104 ruim bovengemiddeld.

Delta Paloma
De tweede nieuwe roodbonte stier die ingeschakeld wordt als stiervader is Paloma. Delta Direct tekent voor het vaderschap. Blom Farm Award is de moedersvader. CRV schakelde Award in als stiervader voor roodbont vanwege zijn afstamming (Ramos x O Man) en gezondheidskenmerken. Inmiddels bevestigt Award met tweedekalfs dochters zijn hoge genoomfokwaarde van weleer. Paloma’s moeder Delta Pippa rf is een van de vele goede Awarddochters. Zij is na afkalven opnieuw donor geworden en staat op het testbedrijf van de familie Van Gastel in Nispen. Paloma beschikt met de proefperiode Curtisdochter Patricia over een indrukwekkende grootmoeder. Deze excellente koe overlegt lijsten met hoge gehalten. Zo bedroeg haar tweede lijst 9.405 kg melk met 5,35% vet en 3,99% eiwit in 305 dagen.

Deze hoge gehalten zien we terug bij Paloma: +0,16 voor % vet en +0,19 voor % eiwit. Met 111 uier en 110 benen komt hij voor totaal exterieur uit op 114. Voor alle gezondheidskenmerken scoort Paloma bovengemiddeld. Kortom, een hele complete stier die wel eens InSire TopStier kan worden. Voordat het zover is, moet er voldoende sperma ingevroren zijn. U kunt nu al embryo’s van deze roodbonte topper in spe inzetten!

Delta Pippa rf VG 85 (v. Award), moeder van Paloma. Zij wordt voorspeld op 10.164 kg melk met 4,35% vet en 3,63% eiwit

Delta Pippa rf VG 85 (v. Award), moeder van Paloma. Zij wordt voorspeld op 10.164 kg melk met 4,35% vet en 3,63% eiwit

Patricia EX 90 (v. Curtis), de grootmoeder van Paloma, als derdekalfs. In haar derde lijst produceerde ze 10.544 kg melk met 5,55% vet en 3,96% eiwit

Patricia EX 90 (v. Curtis), de grootmoeder van Paloma, als derdekalfs. In haar derde lijst produceerde ze 10.544 kg melk met 5,55% vet en 3,96% eiwit