Bij Joris Willems krijgen bijna alle vaarzen een vaarskalf

28
dec
2017
0
Reacties
SiryX Joris Willems
Bijna alle vaarzen van Joris Willems krijgen een vaarskalf. Daardoor kalven ze gemakkelijk en maken ze een goede start

Over vruchtbaarheid hoef je Joris Willems weinig te leren. De melkveehouder heeft ervaring als inseminator en kent de kneepjes van het vak. Thuis insemineert hij bijna alle pinken en twintig procent van de koeien met SiryX-sperma. Met een beetje extra aandacht worden de dieren vlot drachtig.

Als inseminator zag Joris Willems uit het Vlaamse Maasmechelen veel verschillende koppels jongvee. Het motiveert hem om als veehouder aan de opfok van zijn eigen dieren extra aandacht te besteden. ‘We streven naar een afkalfleeftijd van ruim onder de twee jaar’, legt hij uit. ‘Als de kalveren de eerste maanden hard groeien, kan dat prima’, aldus Joris. Over de prestaties van zijn huidige lichting vaarzen is hij dik tevreden. Ze realiseerden bij de meest recente mpr een bsk van bijna 47 en een lactatiewaarde van gemiddeld 104.

 

Hulp van Ovalert

Om zijn doel te realiseren begint Joris de pinken die voldoende ontwikkeld zijn vanaf de leeftijd van een jaar al te insemineren. Jong insemineren bevordert volgens hem de kans op dracht. ‘Als ik voor mijn werk een pink van 17 maanden oud insemineerde, voelde ik vaak al vervetting. De kans op drachtigheid is bij zo’n dier een stuk lager dan bij een pink van een jaar dat nog volop groeit’, spreekt hij uit ervaring. Bij zijn melkkoeien volgt de veehouder de tochtigheid nauwgezet via Ovalert met activiteitsmeting en vruchtbaarheidsbegeleiding. Door scherp te zijn op de vruchtbaarheid en de techniek van insemineren krijgt de veehouder zijn dieren vlot drachtig met SiryX-sperma. Hij wijst bijvoorbeeld op het belang van de mineralenvoorziening van de pinken, het zorgvuldig ontdooien van de rietjes en het iets latere inseminatiemoment. De afkalfleeftijd van de vaarzen is nu iets meer dan 23 maanden, de tussenkalftijd van de koeien 382 dagen.

‘Ik wil vaarzen die jong afkalven en probleemloos opstarten’

SiryX geeft ruimte voor gebruikskruising

Het gebruik van SiryX-sperma is al een jaar of drie een vast onderdeel van de bedrijfsvoering op het gemengde bedrijf van de familie Willems. Naast een 160-tal melk- en kalfkoeien en 100 stuks jongvee baat Joris in een landbouwvennootschap met zijn vader Cor nog een akkerbouwbedrijf uit. Joris’ vrouw Lise heeft de leiding over de zorgtak.
Vrijwel alle pinken en ongeveer twintig procent van de melkgevende dieren insemineert Joris met SiryX-sperma. Dit betekent dat tachtig procent van de melkveestapel overblijft voor de gebruikskruising met een Belgisch witblauwe stier, wat zorgt voor een flinke plus op de post omzet en aanwas.

 

Op vaarskalveren niet bezuinigen

Bij de keuze van SiryX-sperma gaat Joris voor de beste stieren. ‘Mijn vaarskalveren zijn de toekomst. Daar wil ik niet op bezuinigen’, legt hij uit. Om aan de vrouwelijke kant de beste genetica te selecteren maakt hij gebruik van genoomfokwaarden en Fokken op Maat. Een hoge genetische aanleg is overigens niet de enige verklaring voor de goede prestaties van de vaarzen. ‘Dankzij het gebruik van gesekst sperma krijgen bijna alle vaarzen een vaarskalf. Daardoor kalven ze makkelijk en maken een vlotte start’, legt Joris uit. Zo profiteert hij op veel manieren van SiryX-sperma.

Ook SiryX inzetten? Lees meer over SiryX of bestel direct gesekst sperma van uw favoriete stieren in onze shop.
Of vraag uw CRV-contactpersoon om meer informatie.