Lid CRV-adviesraad

CRV is een innovatieve coöperatieve veeverbeteringsorganisatie die rundveehouders internationaal een breed portfolio aan genetica, managementproducten en dienstverlening biedt. Onze producten en diensten worden wereldwijd afgezet in meer dan 50 landen. De coöperatieve aandeelhouders zijn de leden van CRV Coöperatie u.a. in Nederland en Vlaanderen. Als lid van de adviesraad adviseert u het bedrijf en de raad van commissarissen en geeft u daarmee mede richting aan de koers van CRV.

CRV Coöperatie u.a. zoekt een lid voor de CRV-adviesraad

Functie-inhoud

  • De CRV-adviesraad geeft behoeften aan vanuit de melkveehouderij en adviseert de Raad van Commissarissen en het bedrijf CRV over de gewenste richting van de ontwikkeling van fokkerij- en informatieproducten en -diensten en vermarkting daarvan in Nederland en Vlaanderen.
  • De CRV-adviesraad is een klankbord voor het bedrijf die wensen vanuit de praktijk en ontwikkelingen in de sector kan duiden en omzetten in gevraagd en ongevraagd advies.
  • Leden van de CRV-adviesraad zijn gekoppeld aan hun district en zijn ambassadeurs van CRV.

Profiel
De kandidaat:

  • is lid van CRV u.a. en woonachtig in een van de districten 1, 2, 3, 7 en 10.
  • is een autonoom persoon met goed gevoel voor ontwikkelingen in de melkveehouderij en die weet wat er leeft in de praktijk.
  • heeft kennis van fokkerij- en/of informatieproducten en -diensten; heeft analytisch vermogen en inzicht in hoe deze onder uiteenlopende omstandigheden kunnen bijdragen aan een efficiënte en gezonde veestapel.
  • is in staat om via gevraagd en ongevraagd advies mede sturing te geven aan de ontwikkeling en vermarkting van fokkerij- en informatieproducten en de gekozen strategie ook uit te dragen.
  • is in staat in een internationale omgeving te opereren; spreekt Engels.

Aanvullende informatie
Het lid van de CRV-adviesraad onderhoudt de contacten met het districtsbestuur, maar heeft verantwoording voor heel Nederland en Vlaanderen. De focus van de CRV-adviesraad is gericht op melkvee. Het lid maakt samen met negen andere leden en de voorzitter deel uit van de CRV-adviesraad .

Heeft u belangstelling?
Stuur dan vóór woensdag 28 februari uw sollicitatiebrief en curriculum vitae (bij voorkeur per e-mail) naar: CRVAdviesraad@crv4all.com.

Of per post naar: CRV BV, t.a.v. Wichard Kievit (voorzitter CRV Adviesraad), Postbus 454, 6800 AL Arnhem.

Kijk op onze site voor meer informatie over de CRV-adviesraad. Neem voor meer informatie over de vacature contact op met Wichard Kievit, tel.: +31 (0)6 29 52 40 78.

Wij nodigen vrouwen nadrukkelijk uit te reageren.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.


Graag alle onderstaande velden invullen

Reageer op deze vacature