Tarievenkaart 2020-2021

Met deze tarievenkaart informeert CRV u over de meest gangbare en actuele tarieven van CRV-producten en -diensten. Deze tarieven gelden van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021. Het is mogelijk dat er daarna bepaalde tarieven zijn of worden aangepast.

De prijzen van het actuele stierenaanbod zijn te raadplegen op de betreffende stierenkaart of in de CRV-webshop.

 

Informatieproducten

Veemanager COMPLEET
Basistarief per bedrijf per maand € 7,20
1e-200e dier per aanwezig dier € 0,28
201e-400e dier per aanwezig dier € 0,14
401e dier en daarboven per aanwezig dier € 0,07

VeeManager (basis + modules)
Basistarief per bedrijf per module per maand € 1,50
Module Registratie per aanwezig dier per maand € 0,05
Module MPR per aanwezig dier per maand € 0,05
Module Vruchtbaarheid per aanwezig dier per maand € 0,05
Module Diergezondheid per aanwezig dier per maand € 0,05
Module Fokkerij per aanwezig dier per maand € 0,05

CRV Mineraal    
Basistarief (inclusief bemestingsplan) per bedrijf per jaar € 86,40
1e-200e dier per aanwezig dier € 0,96
201e-400e dier per aanwezig dier € 0,48
401e-600e dier per aanwezig dier € 0,24
601e dier en daarboven per aanwezig dier € 0,00
CRV Mineraal is gratis in combinatie met VeeManager Compleet, dit product wordt per jaar afgenomen

CRV FosfaatPlanner    
Basistarief per bedrijf per jaar € 37,20
1e - 200e dier per dier met fosfaatrecht € 0,60
201e - 400e dier per dier met fosfaatrecht € 0,36
401e - 600e dier per dier met fosfaatrecht € 0,24
vanaf het 601e dier per dier met fosfaatrecht € 0,00
Dit product wordt per jaar afgenomen

Digiklauw    
Abonnement DigiKlauw per bedrijf per kwartaal € 6,45

Fokken op Maat    
Basistarief per bedrijf per maand € 3,65
1e-300e dier per melkkoe € 0,21
301e dier en daarboven per melkkoe € 0,00
Merkertest per merkertest € 24,95
Fokken op Maat + SAP deelname per bedrijf per maand € 6,75
Fokken op Maat + SAP deelname 1e-300e dier per melkkoe € 0,35
Fokken op Maat + SAP deelname 301e dier en daarboven per melkkoe € 0,00

StierAdvies (SAP)    
Abonnement SAP/StierWijzer per bedrijf per maand € 3,10
Abonnement SAP/StierWijzer Budget per bedrijf per maand € 1,55
SAP/StierWijzer per dier per maand € 0,11

Fokkerij-overzicht – op papier    
Fokkerij-overzicht per bedrijf per kwartaal € 8,05
Fokkerij-overzicht per dier/drachtigheid per overzicht € 0,19

Mpr-uitslag – op papier    
Mpr-uitslag per uitslag € 5,70

Koe-attenties – op papier    
Koe-attenties per levering € 2,65
Koe-attenties per melkkoe per kwartaal € 0,27

Koekaart – op papier    
KoeKaart deelname per kaart € 0,82
KoeKaart aanvraag per kaart € 3,55

CRV-stallijst    
CRV-stallijst aanvraag per levering € 5,75

Veedata opstart    
Veedata opstartbestand per levering € 19,30
Veehouderij (EVH) per dier € 0,41
Veehouderij & Fokkerij (EVFW) per dier € 0,45
Veehouderij & Veevoeding (EVVO) per dier € 0,43
Veehouderij, Fokkerij & Veevoeding (EVFV) per dier € 0,47
Registratie en Veevervanging (ERV) per dier € 0,28
Veehouderij (EVE) per dier € 0,50
Veehouderij + Fokwaarden (EVFE) per dier € 0,54

Veedata mutaties    
Veedata mutatiebestand per levering € 2,65
Veehouderij (EVH) per melkkoe per kwartaal € 0,30
Veehouderij & Fokkerij (EVFW) per melkkoe per kwartaal € 0,39
Veehouderij & Veevoeding (EVVO) per melkkoe per kwartaal € 0,33
Veehouderij, Fokkerij & Veevoeding (EVFV) per melkkoe per kwartaal € 0,42
Registratie & Veevervanging (ERV) per dier per kwartaal € 0,10
Veehouderij (EVE) per dier per kwartaal € 0,11
Veehouderij + Fokwaarden (EVFE) per dier per kwartaal € 0,14

Retourbericht EDI-I&R    
Retourbericht EDI-I&R per bedrijf per jaar € 18,90
Retourbericht EDI-I&R per aanwezig dier per jaar € 0,22


Naar boven

 

 

Exterieur

Fokkerijadvies achter de koe    
Basistarief voor bedrijfsinspectiedeelnemers per bedrijf per maand € 3,10
Basistarief voor niet-bedrijfsinspectiedeelnemers per bedrijf per maand € 8,95
Variabel tarief per dier per maand € 0,27


Naar boven

 

 

Kunstmatige inseminatie

Insemineren    
Basistarief* per bezoek € 9,55
Inseminatie* per handeling € 5,35
* Geldt voor inseminaties, herinseminaties en et-inseminaties
Insemineren op afroep
Opgave 11.00-16.30 uur (alleen op werkdagen) extra per afroep € 20,50

Vruchtbaarheidsadvies    
Basistarief per bezoek € 9,55
per uur € 91,80

Dracht-/tochtcontrole    
Dracht-/tochtcontrole basistarief indien geen inseminatie € 9,55
Dracht-/tochtcontrole rectaal (door inseminator) per controle € 5,35
Tochtcontrole indien wel inseminatie € 2,50
Scannen op dracht basistarief per bezoek € 24,80
Scannen op dracht per minuut bedrijfstijd € 2,10

Stikstof    
Basistarief per bezoek/levering € 14,15
Stikstofvulling per vat € 5,70


Naar boven

 

 

Embryotransplantatie

Embryotransplantatie  
Basistarief per bezoek € 47,00
Transplantatie embryo: vers / ethyleenglycol / glycerol € 54,35
Embryowinning (spoelen)
Basistarief per bezoek € 57,25
Eerste spoeling op bedrijf per spoeling € 262,85
Tweede spoeling op bedrijf en volgende spoeling per spoeling € 198,95
Nulspoeling per spoeling € 132,85
Invriezen embryo 0-10 per embryo € 30,05
Invriezen embryo vanaf 11 per embryo € 18,95
Bewaarkosten embryo’s vanaf 3 maanden, per 3 maanden € 5,95

Embryoproductie (opu-ivp)    
Basistarief per bezoek € 57,25
Eerste eicelwinning op bedrijf per winning € 193,95
Tweede eicelwinning op bedrijf per winning € 120,05
Laboratoriumkosten per winning € 120,05
Embryoproductie (ivp) per geproduceerd embryo € 84,65


Naar boven

 

 

Ovalert

Ovalert    
Ovalert Basis vast per bedrijf per maand € 1,90
Ovalert Basis variabel per dier per maand € 0,06
Sperma inclusief
1e-75 dier per melkkoe per maand € 4,70
76e-100e dier per melkkoe per maand € 4,30
101e-150e dier per melkkoe per maand € 4,15
151-200e dier per melkkoe per maand € 3,95
201e-250e dier per melkkoe per maand € 3,65
251e dier en daarboven per melkkoe per maand € 3,55


Naar boven

 

 

Melkproductieregistratie

Melkproductieregistratie (MPR)    
MPR deelname per maand € 17,45
Monsterbijdrage (inclusief vet, eiwit,
lactose, ureum, ketose)
per melkgevende koe € 0,52
Celgetalbepaling per monster € 0,26
MPR Dracht per test per dier € 3,95
Gebruik tru-testmeter door monsternemer per tru-testmeter per monstername € 2,10
Huur tru-testmeter MEB per tru-testmeter per maand € 1,55
Bezorgkosten per bezoek € 17,25
Ophaalkosten per bezoek € 17,25
Monsternemer
Monsternemer per bezoek € 8,75
Monsternemer per minuut € 0,39
Robotmonstername
Huur automatisch monsternameapparaat Shuttle per apparaat € 21,00
Huur automatisch monsternameapparaat VMX per apparaat € 21,00

Naar boven

 

 

Registratie

Registratiekaart    
Maandelijkse verzending per kaart € 1,85
Registratiekaart directe verzending per kaart € 2,15
Registratiekaart aanvraag per aanvraag per kaart € 3,20

Geboortebewijs    
Geboortebewijs per bewijs € 1,50
Geboortebewijs aanvraag per bewijs € 2,30

DHZ-inseminatie / natuurlijke dekking / samenweiding
Verwerkingskosten per 1e dhz-inseminatie/
natuurlijke dekking/samenweiding
€ 1,65
Toeslag handmatige verwerking per inseminatie/dekking/
samenweiding
€ 0,61


Naar boven

 

 

Algemeen

Abonnementen (per 1-1-2021)
Abonnement Veeteelt per jaar 85,00
Abonnement VeeteeltVlees per jaar 77,00
Combi-abonnement Veeteelt + VeeteeltVlees per jaar 138,00


Naar boven

 

 

Coöperatie Koninklijke CRV u.a.

 

Algemeen – coöperatie CRV

Algemeen    
Lidmaatschap coöperatie inclusief abonnement Veeteelt € 77,00


Naar boven

 

 

Informatieproducten – coöperatie CRV

Stambomen    
Stamboom 2 generaties – op papier per stamboom € 4,55
Stamboom 2 generaties – online per stamboom € 4,00
Stamboom 3 generaties – op papier per stamboom € 7,30
Stamboom 3 generaties – online per stamboom € 5,05
Stamboom buitenland – op papier, Frans/Engels per stamboom € 13,90
Stamboom buitenland – online, Frans/Engels per stamboom € 9,40


Naar boven

 

 

Exterieur – coöperatie CRV

Exterieurbeoordeling    
Bezoeksbijdrage bedrijfsinspectie per bezoek € 43,35
Bedrijfsinspectie per dier € 7,95


Naar boven

 

 

Registratie – coöperatie CRV

Stamboekregistratie    
Deelname stamboekregistratie per bedrijf per jaar € 14,00
Bijdrage basisregistratie per aanwezig dier per kwartaal € 0,26
Registratie per kalf € 0,63
Stamboekregistratie importdieren
Registratie vrouwelijk dier per dier € 21,80
Registratie bij 10 of meer dieren per dier € 13,65
Registratie mannelijk dier per dier € 32,80

Stalnaam    
Uitgifte stalnaam € 45,00
Deelname stalnaam per jaar € 22,50

Afstammingsonderzoeken    
Opstartkosten dna-onderzoek per onderzoek € 11,25
Kosten dna-onderzoek (verificatie afstamming) per onderzoek € 14,20
Vastleggen dna-profiel per dier € 32,15


Naar boven

 

Alle tarieven zijn in euro’s exclusief btw en gelden vanaf 1 september 2020 (prijs)wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Coöperatie CRV ua, CRV Holding BV en CRV BV van toepassing, zoals gedeponeerd bij de KVK te Arnhem onder nummer 09125050, die wij op het eerste verzoek kosteloos toezenden. De vermelde bedragen zijn afgerond op 2 decimalen. Deze tarievenkaart is een samenvatting van de meest voorkomende tarieven.

 

Toelichting kortingen

Met deze tarievenkaart informeert CRV u over de meest gangbare en actuele tarieven van CRV-producten en -diensten. De prijzen van het actuele stierenaanbod zijn te raadplegen op de betreffende stierenkaart of in de CRV-webshop.

De genoemde prijzen op de tarievenkaart betreffen brutoprijzen. Hieronder volgt een toelichting op de kortingen die CRV biedt.

Korting bij automatische betaling
Automatische incasso van uw factuur levert u een korting op van 1% (op de factuur).

Internetbestelkorting
Wanneer u de bestelling van sperma zelf invoert via internet ontvangt u een korting van € 5,– per bestelling (minimale ordergrootte 10 doses sperma).

Transactiekorting bij bestelling
De transactiekorting geldt alleen voor het bestelde conventionele sperma. Wel telt in de bestelling het aantal doses SiryX-rietjes mee voor de bepaling van het kortingspercentage op het conventionele sperma. Bestelde doses die op de wachtlijst komen, tellen automatisch mee bij de korting. Doses die gereserveerd worden, vallen per reservering onder de transactiekorting.

Kwantumkorting bij inseminatie
Dit is een kwartaalkorting over de doses conventioneel sperma die in dat kwartaal in combinatie met een inseminatie zijn afgenomen. Voor SiryX geldt geen kwantumkorting, wel telt het aantal doses SiryX in combinatie met inseminatie mee voor de bepaling van het kortingspercentage op het conventionele sperma.

Tabel: Kortingspercentages in de transactie- en kwantumkorting
In onderstaande tabel vindt u de kortingen die van toepassing zijn op het totaal aantal doses per bestelling (transactiekorting) en de kortingen die van toepassing zijn op het aantal doses dat in een kwartaal via de inseminatoren is afgenomen (kwantumkorting).

 

Transactiekorting

Kwantumkorting
Klasse in aantal doses Levering op verzoek Geplande levering
3 – 9 0% 2% 0%
10-19 0% 2% 2%
20 – 39 0% 5% 5%
40 – 59 10% 10% 10%
60 – 79 15% 15% 15%
80 – 99 20% 20% 20%
100 – 119 22% 22% 22%
120-149 24% 24% 24%
150-199 26% 26% 26%
200-299 28% 28% 28%
300+ 30% 30% 30%


Bestellen?

Bestellen kan heel eenvoudig via de webshop van CRV. Het enige wat hiervoor nodig is, is een loginnaam en een wachtwoord voor de bestelsite. Van alle beschikbare stieren (van diverse rassen) kan online sperma besteld worden, evenals van de nodige inseminatiematerialen. Tijdens het bestelproces kunt u zien wanneer de stier van uw keuze leverbaar is. CRV biedt verschillende aflevermogelijkheden aan: afleveren tijdens een geplande bezoek of levering op verzoek (binnen zes werkdagen). Na het verzenden van uw bestelling wordt uw order verwerkt en zullen orderafhandeling, facturering en verzending op de gebruikelijke manier door CRV worden gedaan. We rekenen € 15,- aan bezorgkosten als het bestelde materiaal onder de € 15,- is. Dit geldt niet als het materiaal bezorgd wordt bij een gepland bezoek.

 

Naar boven