Gelabelde berichten vruchtbaarheidsbegeleiding

Wat voegt vruchtbaarheidsadviseur Boeders toe aan melkveebedrijf Lammers?

Geplaatst door categorie Vruchtbaarheid, Vruchtbaarheidsadviseur

Maak kennis met vruchtbaarheidsadviseur Martin Boeder. Hij komt op vele melkveebedrijven. Zijn doel? Hen ondersteunen met goed vruchtbaarheidsadvies.

Zo ook op het melkveebedrijf van Tom Lammers uit het Gelderse Wilp. Maak kennis met zijn werk en de meerwaarde van Martin voor het bedrijf van Tom.

Houdt het nieuws in de gaten, want binnen een paar maanden komen we nogmaals langs op dit bedrijf om het advies van Martin en de gemaakte afspraken te evalueren.

Wilt u ook meer halen uit al deze inzichten in de vruchtbaarheid van uw…

lees meer ›
Uitleg kengetallen vruchtbaarheid: insemination rate, conception rate en pregnancy rate

Is de vruchtbaarheid van mijn veestapel goed?

Geplaatst door categorie Vruchtbaarheid, Vruchtbaarheidsadviseur

Midden maart introduceerde CRV drie kengetallen in de module vruchtbaarheid in VeeManager, namelijk insemination rate, conception rate en pregnancy rate. Maar hoe interpreteer ik deze kengetallen?

De nieuwe kengetallen geven vooral informatie op korte termijn omtrent de vruchtbaarheid en zijn gebaseerd op kennis vanuit Amerika over het beoordelen van vruchtbaarheid op grote bedrijven. Er is dan wel een vertaalslag gemaakt naar de Nederlandse en Vlaamse praktijk.

Kengetal Omschrijving 25% beste bedrijven 25 % minste bedrijven
insemination rate Het percentage dieren dat de afgelopen 21 dagen geïnsemineerd is tegenover het aantal dieren dat beschikbaar was voor inseminatie. Hierbij is rekening gehouden met een wachtperiode na afkalven waarvan de veehouder zelf de lengte bepaald. Een dier is daarbij beschikbaar zolang het niet als bewust gust of drachtig is aangeduid.

Dit kengetal geeft aan hoe goed de koeien tochtig worden en hoe goed de veehouder de tochtigheid signaleert.

42 24
conception rate Het percentage dieren dat 63-84 dagen geleden geïnsemineerd is en daarvan drachtig is geworden. De dieren worden 56 dagen na de laatste inseminatie drachtig verklaard als de veehouder geen drachtcontrole doorgeeft of pas na deze datum.

Het geeft aan hoe goed de koeien drachtig worden van de inseminaties twee maanden geleden, niet hoe snel ze drachtig worden.

64 35
pregnancy rate De insemination rate vermenigvuldigd met de conception rate. Het is het percentage dieren dat 63-84 dagen eerder beschikbaar was voor inseminatie en daarvan drachtig is geworden.

Het geeft inzicht in de algemene status van de vruchtbaarheid van de veestapel.

18 9

Wilt u meer halen uit al deze inzichten in de vruch…

lees meer ›
Vruchtbaarheidsattentie, de extra service van ki-dienstverlening van CRV

Hoe optimaliseer ik de vruchtbaarheid van mijn veestapel?

Geplaatst door categorie Vruchtbaarheid, Vruchtbaarheidsadviseur

Het optimaliseren van de vruchtbaarheid van een veestapel is dan wel geen eenvoudige opdracht, het heeft bij vele veehouders volop aandacht in het managen van hun veestapel.

Wilt u de tussenkalftijd verbeteren, de vaarzen sneller insemineren of de periode tussen het afkalven en de eerste inseminatie verkorten? Altijd is een helder inzicht in de huidige vruchtbaarheidssituatie van uw veestapel het begin van het verbeterproces. Zo heeft u in de module vruchtbaarheid van VeeManager actuele kengetallen en duidelijke overzichten beschikbaar, waarbij u in een overzichtsscherm in é…

lees meer ›
Kortere tussenkalftijd: vruchtbaarder resultaat

Kortere tussenkalftijd: vruchtbaarder resultaat

Geplaatst door categorie Vruchtbaarheid

Hoge voerprijzen en het wegvallen van de melkquotering stellen melkveehouders voor nieuwe keuzes in hun veestapelmanagement. Effectieve maatregelen om rendement te verhogen is het verkorten van de tussenkalftijd met als gevolg een hogere gemiddelde dagproductie per koe en een gunstiger voederconversie. Toch wordt op veel bedrijven het aantal dagen tussen twee afkalvingen eerder groter dan kleiner.

‘Voor intensieve bedrijven betekent een kortere tussenkalftijd dat minder voer hoeft te worden aangekocht en minder mest hoeft te worden afgevoerd. Extensieve bedrijven kunnen met e…

lees meer ›
Vruchtbaarheidsadviseur Sofie Diddens in de stal

Een goed inzicht in vruchtbaarheid: vernieuwde module in VeeManager

Geplaatst door categorie Vruchtbaarheid, Vruchtbaarheidsadviseur

Gebruikers van de module vruchtbaarheid in VeeManager beschikken voortaan over een nieuw scherm én unieke kengetallen inzake vruchtbaarheid. De vertrouwde kengetallen zoals tussenkalftijd en inseminatiegetal geven veel informatie over de vruchtbaarheid van een veestapel over een langere periode. Alleen vraagt vruchtbaarheid ook actie op korte termijn, zeker op grote bedrijven.

Duidelijke overzichtsschermen
De nieuwe vruchtbaarheidsschermen in VeeManager zijn zo ingedeeld dat u in een overzichtsscherm in één oogopslag de kengetallen van uw veestapel ziet. U bepaalt ook zelf w…

lees meer ›