Gelabelde berichten Veestapelmanagement

Themavakdagen 2015: Welke keuzes leiden tot succes?

Succesvolle reeks Themavakdagen 2015

Geplaatst door categorie Coöperatie

Ruim 1500 veehouders hebben een CRV-Themavakdag in maart en begin april 2015 bezocht. Onder het thema ‘Welke keuzes leiden tot succes?’ deelden de veehouders van het gastbedrijf hun ervaringen. Welke keuzes hebben ze gemaakt en in hoeverre zijn die succesvol geweest?

Aan de hand van de CRV-resultaatwijzer gaf een deskundige van CRV zijn visie op een thema en met een aantal praktische tips genoten de bezoekers van een interessante rondleiding op het gastbedrijf.
“Als ik thuis kom heb ik veel stof tot nadenken”
Belangrijk doel van de themavakdagen is kennisontwikkeling en ken…

lees meer ›
Uitleg kengetallen vruchtbaarheid: insemination rate, conception rate en pregnancy rate

Is de vruchtbaarheid van mijn veestapel goed?

Geplaatst door categorie Vruchtbaarheid, Vruchtbaarheidsadviseur

Midden maart introduceerde CRV drie kengetallen in de module vruchtbaarheid in VeeManager, namelijk insemination rate, conception rate en pregnancy rate. Maar hoe interpreteer ik deze kengetallen?

De nieuwe kengetallen geven vooral informatie op korte termijn omtrent de vruchtbaarheid en zijn gebaseerd op kennis vanuit Amerika over het beoordelen van vruchtbaarheid op grote bedrijven. Er is dan wel een vertaalslag gemaakt naar de Nederlandse en Vlaamse praktijk.

Kengetal Omschrijving 25% beste bedrijven 25 % minste bedrijven
insemination rate Het percentage dieren dat de afgelopen 21 dagen geïnsemineerd is tegenover het aantal dieren dat beschikbaar was voor inseminatie. Hierbij is rekening gehouden met een wachtperiode na afkalven waarvan de veehouder zelf de lengte bepaald. Een dier is daarbij beschikbaar zolang het niet als bewust gust of drachtig is aangeduid.

Dit kengetal geeft aan hoe goed de koeien tochtig worden en hoe goed de veehouder de tochtigheid signaleert.

42 24
conception rate Het percentage dieren dat 63-84 dagen geleden geïnsemineerd is en daarvan drachtig is geworden. De dieren worden 56 dagen na de laatste inseminatie drachtig verklaard als de veehouder geen drachtcontrole doorgeeft of pas na deze datum.

Het geeft aan hoe goed de koeien drachtig worden van de inseminaties twee maanden geleden, niet hoe snel ze drachtig worden.

64 35
pregnancy rate De insemination rate vermenigvuldigd met de conception rate. Het is het percentage dieren dat 63-84 dagen eerder beschikbaar was voor inseminatie en daarvan drachtig is geworden.

Het geeft inzicht in de algemene status van de vruchtbaarheid van de veestapel.

18 9

Wilt u meer halen uit al deze inzichten in de vruch…

lees meer ›
Delta G Force

CRV moderniseert testprogramma

Geplaatst door categorie Levensduur, Stierennieuws

Vanaf 1 september voert CRV een aantal aanpassingen door in het eigen testprogramma. Door een selectere groep InSire-stieren ruimer in te gaan zetten wordt het aanbod beter afgestemd op de veranderende vraag uit de praktijk én neemt het tempo van de genetische vooruitgang verder toe.

 Deze maand verscheen hierover een uitgebreid inleidend artikel in CRV Magazine

lees meer ›
Vruchtbaarheidsattentie, de extra service van ki-dienstverlening van CRV

Hoe optimaliseer ik de vruchtbaarheid van mijn veestapel?

Geplaatst door categorie Vruchtbaarheid, Vruchtbaarheidsadviseur

Het optimaliseren van de vruchtbaarheid van een veestapel is dan wel geen eenvoudige opdracht, het heeft bij vele veehouders volop aandacht in het managen van hun veestapel.

Wilt u de tussenkalftijd verbeteren, de vaarzen sneller insemineren of de periode tussen het afkalven en de eerste inseminatie verkorten? Altijd is een helder inzicht in de huidige vruchtbaarheidssituatie van uw veestapel het begin van het verbeterproces. Zo heeft u in de module vruchtbaarheid van VeeManager actuele kengetallen en duidelijke overzichten beschikbaar, waarbij u in een overzichtsscherm in é…

lees meer ›

Laat u zich inspireren op onze mrij-dag?

Geplaatst door categorie Algemeen, Coöperatie

Met de verdwijning van het melkquotum leven we in een uitdagende periode. Wat er ook gaat gebeuren, de veestapel is de basis van de prestaties en bepaalt samen met het management het uiteindelijke bedrijfsrendement. Maar hoe stuurt u uw veestapel nu optimaal naar het gewenste resultaat?

Samen met MRIJ-Oost en MRIJ-Studievereniging Zuid heeft CRV twee gevarieerde bijeenkomsten georganiseerd. Hierin vertellen we u graag meer over praktische en concrete oplossingen om uw bedrijfsrendement te verhogen. Natuurlijk wordt u ook bijgepraat over het mrij-fokprogramma en ziet u diverse…

lees meer ›