Gelabelde berichten vaart in vruchtbaarheid

Vaart in Vruchtbaarheid met een CRV-vruchtbaarheidsadviseur

Vaart in Vruchtbaarheid | 2e bezoek aan Tom Lammers

Geplaatst door categorie Vruchtbaarheid

In deze tijd komt het aan op ondernemen. Managen op het scherpst van de snede. Daarmee zijn de kengetallen op uw bedrijf nog belangrijker geworden. Dat geldt zeker ook voor vruchtbaarheid.

De vruchtbaarheidsadviseur van CRV helpt veehouders bij het managen van deze kengetallen. Recent bezocht vruchtbaarheidsadviseur Martin Boeder opnieuw Tom Lammers om te bekijken hoe het ervoor staat met de vruchtbaarheid en de gestelde doelen die zij in een eerder bezoek samen op papier hebben gezet.

Bekijk hier de film.

[icon type=”fa fa-arrow…

lees meer ›

5 tips om binnen de marges uw rendement te vergroten

Als bedrijfsuitbreiding onmogelijk is, hoeft dat zeker niet het eindpunt te zijn. Er zit namelijk meer potentie in de veestapel dan u denkt. Met slimme aanpassingen in het veestapelmanagement haalt u het verborgen rendement naar boven.

Fosfaatrechten zijn een beperkende factor voor veehouders die willen groeien. Wat kunt u doen om binnen de marges toch uw rendement te vergroten? CRV heeft een aantal handige instrumenten waar u uw voordeel mee kunt doen.

Productieplanner
Regeren is vooruitzien. En dat geldt ook voor het managen van uw veestapel. Een handig hulpmiddel hie…

lees meer ›

Thema vruchtbaarheid: ‘Wie kent zijn tussenkalftijd?’

Geplaatst door categorie Vruchtbaarheid, Vruchtbaarheidsadviseur

Op de CRV Koe-Expo lieten de dochtergroepen zien op welke speerpunten zij iets extra’s toevoegen aan uw veestapel. Bijgepraat worden over deze thema’s – vruchtbaarheid, productie, efficiëntie, gezondheid en levensduur? Dat kon op de themapleinen. Hier werd volop van gedachten gewisseld over nieuwe én bestaande oplossingen. Wat kwam er zoal aan bod bij het thema vruchtbaarheid?

‘Vruchtbaarheid is een belangrijke pijler onder een goed presterende veestapel. Het goed managen van de vruchtbaarheidscyclus is een kunst’, vertelt vruchtbaarheidsadviseur Jos Kox.
‘Wie vindt zijn tus…

lees meer ›

Wat voegt vruchtbaarheidsadviseur Boeders toe aan melkveebedrijf Lammers?

Geplaatst door categorie Vruchtbaarheid, Vruchtbaarheidsadviseur

Maak kennis met vruchtbaarheidsadviseur Martin Boeder. Hij komt op vele melkveebedrijven. Zijn doel? Hen ondersteunen met goed vruchtbaarheidsadvies.

Zo ook op het melkveebedrijf van Tom Lammers uit het Gelderse Wilp. Maak kennis met zijn werk en de meerwaarde van Martin voor het bedrijf van Tom.

Houdt het nieuws in de gaten, want binnen een paar maanden komen we nogmaals langs op dit bedrijf om het advies van Martin en de gemaakte afspraken te evalueren.

Wilt u ook meer halen uit al deze inzichten in de vruchtbaarheid van uw…

lees meer ›
Uitleg kengetallen vruchtbaarheid: insemination rate, conception rate en pregnancy rate

Is de vruchtbaarheid van mijn veestapel goed?

Geplaatst door categorie Vruchtbaarheid, Vruchtbaarheidsadviseur

Midden maart introduceerde CRV drie kengetallen in de module vruchtbaarheid in VeeManager, namelijk insemination rate, conception rate en pregnancy rate. Maar hoe interpreteer ik deze kengetallen?

De nieuwe kengetallen geven vooral informatie op korte termijn omtrent de vruchtbaarheid en zijn gebaseerd op kennis vanuit Amerika over het beoordelen van vruchtbaarheid op grote bedrijven. Er is dan wel een vertaalslag gemaakt naar de Nederlandse en Vlaamse praktijk.

Kengetal Omschrijving 25% beste bedrijven 25 % minste bedrijven
insemination rate Het percentage dieren dat de afgelopen 21 dagen geïnsemineerd is tegenover het aantal dieren dat beschikbaar was voor inseminatie. Hierbij is rekening gehouden met een wachtperiode na afkalven waarvan de veehouder zelf de lengte bepaald. Een dier is daarbij beschikbaar zolang het niet als bewust gust of drachtig is aangeduid.

Dit kengetal geeft aan hoe goed de koeien tochtig worden en hoe goed de veehouder de tochtigheid signaleert.

42 24
conception rate Het percentage dieren dat 63-84 dagen geleden geïnsemineerd is en daarvan drachtig is geworden. De dieren worden 56 dagen na de laatste inseminatie drachtig verklaard als de veehouder geen drachtcontrole doorgeeft of pas na deze datum.

Het geeft aan hoe goed de koeien drachtig worden van de inseminaties twee maanden geleden, niet hoe snel ze drachtig worden.

64 35
pregnancy rate De insemination rate vermenigvuldigd met de conception rate. Het is het percentage dieren dat 63-84 dagen eerder beschikbaar was voor inseminatie en daarvan drachtig is geworden.

Het geeft inzicht in de algemene status van de vruchtbaarheid van de veestapel.

18 9

Wilt u meer halen uit al deze inzichten in de vruch…

lees meer ›