Gelabelde berichten statistieken levensproductie

mpr jaarstatistieken levensproductie

Levensproductie per koe stijgt naar recordhoogte

Geplaatst door categorie Persbericht

De levensproductie van de Nederlandse melkkoeien is in het boekjaar 2019-2020 gestegen naar recordhoogte. De gemiddelde gerealiseerde levensproductie is toegenomen met bijna 2500 kg melk en 200 kg vet en eiwit tot 34.000 kg melk, 1481 kg vet en 1210 kg eiwit. Nog nooit was de gerealiseerde levensproductie van de Nederlandse melkkoeien zo hoog.

Dit komt naar voren uit de jaarstatistieken van de melkproductieregistratie (mpr) van de Coöperatie CRV. Dankzij mpr zijn deze waardevolle prestaties erkend. De toename in levensproductie wordt veroorzaakt door een combinatie van een l…

lees meer ›

Stabiele prestaties in roerige markt

Geplaatst door categorie Algemeen, Persbericht

De prestaties van de Nederlandse koeien zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar. In een jaar waarin het melkquotum is weggevallen en waarin er volop discussie woedt over fosfaatrechten bleef de levensduur op peil en namen de economische prestaties toe.

Het economisch jaarresultaat (*), maatgevend voor de economische prestaties van de dieren, steeg dit jaar naar een niveau van 2124 (tabel 4a). Deze stijging komt vooral door een lichte toename van de vet- en eiwitgehaltes bij een vrijwel gelijkblijvende gemiddelde melkproductie.

De levensproductie (tabel 3) van de Nederlandse ko…

lees meer ›

Levensproductie Nederlandse koeien bereikt nieuw record

Geplaatst door categorie Algemeen, Persbericht

De levensproductie van de Nederlandse melkkoeien bereikte in het afgelopen jaar een nieuw record. De teller staat op 30.999 kg melk met 2.443 kg vet en eiwit. De CRV-jaarstatistieken over het jaar 2013-2014 laten bovendien zien dat de gemiddelde omvang van de Nederlandse melkveestapel verder toeneemt en nu 90 koeien per bedrijf bedraagt.

Behalve de levensproductie zit ook de productieve levensduur van de Nederlandse koeien in de lift. Tabel 1 laat zien dat deze met 7 dagen is toegenomen.

De gemiddelde tussenkalftijd ging met één dag omlaag en bedraagt nu 416 dagen (tabel 2…

lees meer ›
Newhouse Sneeker 247

Newhouse-stammoeder passeert 100.000 kg melk

Geplaatst door categorie Algemeen, Gezondheid, Levensduur, Stierennieuws

Gezonde koeien met een goede productie, daar tekent menige veehouder voor. Ook de fokkerij kan hieraan bijdragen. De familie Nieuwenhuizen in Zevenhoven levert het levend bewijs.

Sneeker 247, de O-Manstammoeder van de actuele Newhouse-fokstieren zoals Gofast, Ubrox en Banker, passeerde met haar laatste MPR de 100.000 kg melk. Ze deed dat al in de… vierde lactatie.

Haar intensieve ET-carrière heeft deze mijlpaal dus niet in de weg gestaan, getuige haar mooie, lange lijsten:

Sneeker 247 werd geboren op 1 juni 2004 en ze mag, nu 10 jaar later, nog steeds gezien worden….

lees meer ›