Gelabelde berichten rendement

Glenn van Riel haalt meer rendement met Fokken op Maat

‘Ik wil gemakkelijk meer rendement halen uit onze veestapel’

Geplaatst door categorie Efficiëntie, Gezondheid, Levensduur

Melkveehouder Glenn van Riel is ervan overtuigd dat met fokkerij veel te winnen valt als het gaat om verhoging van de gehalten in de melk en verbetering van vruchtbaarheid en gezondheid. ‘Maar zelf ben ik geen fokkerij-expert’, vindt hij. Fokken op Maat geeft de veehouder het inzicht om toch de juiste keuzes te maken.

Eigenlijk waren we nooit zo bezig met fokkerij. Totdat we mee gingen doen met mpr’, vertelt melkveehouder Glenn van Riel. ‘Toen zagen we pas hoeveel verschil er was tussen de koeien. Ze stonden in dezelfde stal, kregen hetzelfde voer en toch gaf de ene koe veel …

lees meer ›

Wat levert fokken op NVI mij op?

Geplaatst door categorie AEU-blog, Fokwaarden

Op de stierenkaart staan de stieren gerangschikt op basis van NVI. De stier die het hoogst scoort staat bovenaan. Voor veel veehouders is de hoogte van het NVI belangrijk bij de stierkeuze. Maar wat levert het eigenlijk op, meer of minder punten NVI?

Laten we eens uitgaan van het gemiddelde niveau van een willekeurige veestapel. We kiezen een stier die 100 punten NVI hoger scoort dan die veestapel. Wat zou dat betekenen? In de tabel hebben we alle onderdelen waaruit de NVI is samengesteld onder elkaar gezet. Van elk kenmerk is de economische waarde bepaald.

[caption id=”at…

lees meer ›

De lat van Tonnie

Geplaatst door categorie Algemeen

10.000 kg melk, 3,60 eiwit en 4,30 vet. Dat zijn cijfers die voor iedere veehouder haalbaar zouden moeten zijn, volgens Tonnie Vissers. Legt hij de lat niet te hoog?

Als specialist veestapelmanagement kijkt Tonnie Vissers op veel boerderijen rond en telkens valt het hem op hoeveel verschillen er bestaan in veestapels, bedrijfsmanagement en rendement.

Tonnie Vissers: ‘Laatst raakte ik in gesprek met een veehouder die vertelde dat zijn veestapel van 400 koeien een productie van 7.000 kg realiseert. Dat is aan de lage kant, vertelde ik hem, want 10.000 kg melk, 3,60 eiwit en …

lees meer ›

Hoe vang ik verborgen rendement?

Geplaatst door categorie Stierennieuws

Een gemiddeld melkveebedrijf met 100 koeien laat zomaar 10.000 euro rendement liggen. CRV helpt u om uw rendement in kaart te brengen en binnen een jaar naar boven te halen. Uw winst? Op korte termijn profiteert u van hogere kalveropbrengsten, terwijl de genetische vooruitgang van uw veestapel voor extra melkgeld zorgt.

‘Fokken met gesloten beurs’ is een doeltreffende strategie om snel winst te verkrijgen uit de meeropbrengst van uw kalveren, maar ook om extra rendement te behalen via uw melkgeld. De meeste waarde van uw veestapel ligt immers niet in gerealiseerde winst, maar…

lees meer ›