Gelabelde berichten productiecijfers

Nederlandse koeien in de wei

Nederlandse koeien produceren meer, bedrijven gegroeid

Geplaatst door categorie Persbericht

De gemiddelde omvang van een Nederlands melkveebedrijf ligt voor het eerst boven de 100 koeien. De productie per koe steeg met 290 kg per koe en de levensproductie van de afgevoerde koeien nam toe tot 30.967 kg. Dit alles blijkt uit de CRV-jaarstatistieken, die op 5 oktober werden gepubliceerd.

In het eerste volledige boekjaar (2015-2016) na de afschaffing van het melkquotum steeg het aantal koeien per bedrijf (bijlage, tabel 4a) met 8 naar een totaal van 101. De gemiddelde jaarproductie per koe nam daarbij toe met 290 kg en bedraagt nu 8663 kg melk, met 4,38% vet en 3,55% ei…

lees meer ›