Gelabelde berichten NRM

dochtergroep Fun P HHH

Dit zijn de CRV-groepen op de NRM 2019

Geplaatst door categorie Efficiëntie, Stierennieuws

Op de NRM 2019 laat CRV naast drie dochtergroepen ook twee themagroepen zien. Met deze groepen laten wij zien dat we staan voor een efficiënte en gezonde veestapel met beste gehalten.

Lees hieronder meer over de dochtergroepen van Fun P, Bouw Finder en Bouw Rocky en de themagroepen Delta Satelliet en ‘Bewezen koeien met hoge gehaltes’.

 
Delta Fun P
Van de roodbonte Delta Fun P tonen we een groep bestaande uit tweedekalfskoeien en vaarzen. De Fun P-dochters zijn zeer productief en kunnen hun hoge producties makkelijk aan, dit maakt hen zeer efficiënt. Fun P is op di…

lees meer ›
Skalsumer Pietje 972 (L) & Skalsumer Pietje 981 (R) (Danno)

Danno imponeert ook in Skalsumer stal

Geplaatst door categorie Algemeen, Gezondheid, Stierennieuws

Delta Bookem Danno liet op de NRM een geweldige dochtergroep zien. Met een NVI van 384 is Danno de hoogste dochtergeteste stier in Nederland en Vlaanderen. Inmiddels zijn er van hem ruim 3500 nazaten op 1379 bedrijven in productie. Deze dochters bezorgen Danno prachtige scores van +8% voor Better Life Gezondheid en +9% voor Better Life Efficiëntie.

Wat dit betekent in de praktijk is onder andere te zien op het Skalsumer fokbedrijf van Hessel en Ettie Agema in Kollumerpomp. Hier zijn twee vaarzen van Danno de onbetwiste toppers van hun jaargang: Skalsumer Pietje 972 en Skalsum…

lees meer ›

Dochtergroepen druk bezocht op NRM

Geplaatst door categorie Efficiëntie, Fokwaarden, Gezondheid

Op de eerste dag van de NRM toonden de zes prachtige CRV-dochtergroepen en een themagroep zich in de ring aan volle tribunes. Op de tweede dag zagen de vele NRM-bezoekers deze dieren op onze stand.

Onder de bezoekers waren onder meer eigenaren van koeien uit de dochtergroepen. Zij zijn bijzonder trots dat hun dieren zijn geselecteerd om op de NRM te staan. In het fotoalbum op onze Facebookpagina zijn diverse foto’s te vinden met eigenaren en hun koe.

AH Vitesse
Vitesse liet op de NRM voor het eerst een dochtergroep met vaarzen zien. Hij heeft al bijna 1.000 dochters aan d…

lees meer ›

CRV toont dochtergroepen én embryodonoren op de NRM 2017

Geplaatst door categorie CRV fokkerijgetallen, Persbericht

Onder het thema: ‘Better Cows l Better Life’ toont CRV voor het eerst een groep van zes Delta- en/of particuliere embryodonoren tijdens de NRM 2017. Het gaat om dieren met een hoge genetische aanleg, die binnen het CRV-fokprogramma zijn benut. Daarnaast laat CRV zes dochtergroepen zien die de gezondheid en efficiëntie van de veestapel verhogen.

De groep embryodonoren bestaat uit dieren die op basis van hun genomicfokwaarden tot de hoogste van hun jaargang hoorden. De Delta-donoren zijn alle als pink binnen het Delta Satelliet-programma benut. Veehouders kunnen aan deze demons…

lees meer ›
NRM 2014

Negen dochtergroepen van topniveau naar NRM

Geplaatst door categorie Persbericht, Stierennieuws

CRV zal negen dochtergroepen presenteren in Zwolle, tijdens de NRM op 27 en 28 juni aanstaande. Hierbij wordt onder meer een groep getoond van Atlantic, de huidige lijstaanvoerder van de Nederlands-Vlaamse lijst van zwartbonte dochtergeteste stieren. CRV toont bovendien twee demonstratiegroepen van mrij- en fleckviehkruislingen.

In totaal zal CRV vijf zwartbonte en vier roodbonte dochtergroepen tonen tijdens de NRM. Het zijn allen stieren waarmee veehouders uitstekend een economische veestapel met een hoge levensduur kunnen fokken.

Bij zwartbont is het voor Goldmar en Jero…

lees meer ›