Gelabelde berichten NO

Netto Opbrengst: berekening aangepast

Geplaatst door categorie Algemeen

Per 1 september 2015 past CRV de berekeningswijze van Netto Opbrengst (NO) aan. Een van de redenen: de afschaffing van het melkquotum per 1 april 2015 en de daarbij horende vetcorrectie. Een andere reden voor de aanpassing is de verandering van het uitbetalingssysteem van melk door FrieslandCampina per 1 januari 2014. Hierin is de negatieve grondprijs van melk afgeschaft en vervangen door een positieve waarde van lactose.

Hierdoor sluit de vernieuwde berekening van de NO goed aan bij de reële situatie in Nederland en Vlaanderen.

Concrete aanpassingen
In de nieuwe formule …

lees meer ›