Gelabelde berichten mpr

MPR-materiaal - tru-tester

Werk altijd met schoon mpr-materiaal

Geplaatst door categorie Algemeen

De melkproductieregistratie (MPR) is voor uw bedrijf een belangrijke informatiebron. Het is daarom heel belangrijk dat de monstername zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dat is alleen mogelijk als u werkt met schoon mpr-materiaal.

De apparatuur die CRV levert om melkmonsters te kunnen nemen (tru-testmeters of robotapparatuur) wordt op verschillende bedrijven gebruikt. Om zeker te weten dat dat mpr-materiaal voldoet aan de hygiëne-eisen, adviseren we u die apparatuur zelf te reinigen.

We adviseren onderstaande werkwijze:

Spoel de apparatuur voorafgaand aan de monstername goed…

lees meer ›
monstername

Corona en monstername met monsternemers

Geplaatst door categorie Algemeen

In de afgelopen weken is het coronavirus gelukkig steeds meer onder controle gekomen. De Nederlandse overheid heeft om die redenen een aantal versoepelingen afgekondigd.

Deze versoepelingen hebben ook betrekking op de monstername met monsternemers. Ook voor de monsternemers gaan wij daarom toe naar een ‘normalere situatie’.

 
Veilig werken bij contactberoepen
De monstername door monsternemers is een ‘contactberoep’ waarbij het niet altijd mogelijk is om de grens van 1,5 meter te respecteren, bijvoorbeeld in kleine melkstallen. Via de ‘gezondheidscheck’ die de overhe…

lees meer ›
mpr monsternemer

Tijdelijke wijziging mpr-reglement voor mpr-erkenning

Geplaatst door categorie Coöperatie

Vanwege de maatregelen van de overheden in Nederland en Vlaanderen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, is het niet overal mogelijk om mpr uit te voeren. Op sommige bedrijven komt daardoor de mpr-erkenning in gevaar.

Door de maatregel van ‘social distancing’ (1,5 meter afstand tussen personen) is de uitvoering van mpr door een monsternemer op veel bedrijven niet mogelijk. Ook zijn er bedrijven waar geen mpr kan plaatsvinden door persoonlijke medische omstandigheden van veehouder of monsternemer.

 
Erkenning van lactaties
Zowel de Nederlandse als …

lees meer ›
mpr

Voorkom extra kosten voor vergeefse bezoeken MPR-materialen

Geplaatst door categorie Efficiëntie

CRV ziet een toename in het aantal vergeefse bezoeken bij MPR in eigen beheer- (MEB) en robotbedrijven. We merken vaker dat de mpr niet tijdig is uitgevoerd en dat de apparatuur voor monstername langer op een bedrijf blijft dan de afgesproken duur.

Wanneer de mpr-apparatuur niet op de afgesproken tijd is aan- of afgesloten, moeten wij de opvolgende monstername bij een collega-veehouder uitstellen. Ook moet onze medewerker een extra bezoek aan uw bedrijf afleggen. In het verleden is CRV coulant geweest met het in rekening brengen van deze vergeefse bezoeken en extra verhuur v…

lees meer ›
MPR-materiaal - tru-tester

Nieuw: bericht geplande MPR-datum per e-mail

Geplaatst door categorie Algemeen

Voortaan ontvangen deelnemers aan de melkproductieregistratie (MPR) ook een e-mail waarin zij geïnformeerd worden over de geplande MPR-datum.

Aangezien de post niet meer dagelijks bezorgd wordt, is het een logische stap om de MPR-aankondiging digitaal te versturen. Het aankondigingsformulier dat standaard via de post wordt ontvangen, wordt ook ingesloten bij de e-mail. De berichtgeving zal dus via twee kanalen plaatsvinden.

Indien veehouders gebruik maken van een proefmelkformulier, is het momenteel niet mogelijk om de digitale versie te versturen via e-mail. In de volgen…

lees meer ›