Gelabelde berichten mpr

MPR levert info voor kengetallen

CRV actualiseert berekening kengetallen NO, ISK, LW en BSK

Geplaatst door categorie Efficiëntie

CRV gaat de berekening van de kengetallen Netto Opbrengst (NO), Individuele StandaardKoe (ISK), LactatieWaarde (LW) en BedrijfsStandaardKoe (BSK) actualiseren. De aanpassingen hebben te maken met veranderingen in de productie van vaarzen.

De melkproductie en persistentie van eerstekalfsdieren is in de afgelopen jaren toegenomen als gevolg van fokkerij en veranderingen in management. Dit betekent dat vaarzen, met name aan het eind van de lactatie, nu meer melk produceren dan enkele jaren geleden. De melkgift van vaarzen is daardoor nu niet alleen absoluut hoger, maar ook rela…

lees meer ›
mpr monsternemer

Voorkom extra kosten afzeggen mpr

Geplaatst door categorie Efficiëntie

Wanneer een monstername binnen 24 uur voor de geplande start wordt afgezegd, krijgt de monsternemer toch doorbetaald. Dat is het gevolg van de wet WAB, die sinds 1 januari van dit jaar van kracht is. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om kosten in rekening te brengen indien u de monstername binnen 24 uur voor de monstername afzegt.

CRV en de monsternemers vinden het natuurlijk het meest prettig als de mpr-monstername kan doorgaan zoals gepland. Mocht de monstername niet in uw planning passen, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Afzeggen van de monstername kan kosteloos tot 24…

lees meer ›
MPR-materiaal - tru-tester

Werk altijd met schoon mpr-materiaal

Geplaatst door categorie Algemeen

De melkproductieregistratie (MPR) is voor uw bedrijf een belangrijke informatiebron. Het is daarom heel belangrijk dat de monstername zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dat is alleen mogelijk als u werkt met schoon mpr-materiaal.

De apparatuur die CRV levert om melkmonsters te kunnen nemen (tru-testmeters of robotapparatuur) wordt op verschillende bedrijven gebruikt. Om zeker te weten dat dat mpr-materiaal voldoet aan de hygiëne-eisen, adviseren we u die apparatuur zelf te reinigen.

We adviseren onderstaande werkwijze:

Spoel de apparatuur voorafgaand aan de monstername goed…

lees meer ›
monstername

Corona en monstername met monsternemers

Geplaatst door categorie Algemeen

In de afgelopen weken is het coronavirus gelukkig steeds meer onder controle gekomen. De Nederlandse overheid heeft om die redenen een aantal versoepelingen afgekondigd.

Deze versoepelingen hebben ook betrekking op de monstername met monsternemers. Ook voor de monsternemers gaan wij daarom toe naar een ‘normalere situatie’.

 
Veilig werken bij contactberoepen
De monstername door monsternemers is een ‘contactberoep’ waarbij het niet altijd mogelijk is om de grens van 1,5 meter te respecteren, bijvoorbeeld in kleine melkstallen. Via de ‘gezondheidscheck’ die de overhe…

lees meer ›
mpr monsternemer

Tijdelijke wijziging mpr-reglement voor mpr-erkenning

Geplaatst door categorie Coöperatie

Vanwege de maatregelen van de overheden in Nederland en Vlaanderen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, is het niet overal mogelijk om mpr uit te voeren. Op sommige bedrijven komt daardoor de mpr-erkenning in gevaar.

Door de maatregel van ‘social distancing’ (1,5 meter afstand tussen personen) is de uitvoering van mpr door een monsternemer op veel bedrijven niet mogelijk. Ook zijn er bedrijven waar geen mpr kan plaatsvinden door persoonlijke medische omstandigheden van veehouder of monsternemer.

 
Erkenning van lactaties
Zowel de Nederlandse als …

lees meer ›