Gelabelde berichten mpr

mpr jaarstatistieken levensproductie

Levensproductie per koe stijgt naar recordhoogte

Geplaatst door categorie Persbericht

De levensproductie van de Nederlandse melkkoeien is in het boekjaar 2019-2020 gestegen naar recordhoogte. De gemiddelde gerealiseerde levensproductie is toegenomen met bijna 2500 kg melk en 200 kg vet en eiwit tot 34.000 kg melk, 1481 kg vet en 1210 kg eiwit. Nog nooit was de gerealiseerde levensproductie van de Nederlandse melkkoeien zo hoog.

Dit komt naar voren uit de jaarstatistieken van de melkproductieregistratie (mpr) van de Coöperatie CRV. Dankzij mpr zijn deze waardevolle prestaties erkend. De toename in levensproductie wordt veroorzaakt door een combinatie van een l…

lees meer ›
mpr monsternemer

Wat zijn ook weer de voordelen van MPR?

Geplaatst door categorie Efficiëntie

Meer dan 80% van alle melkkoeien die in Nederland en Vlaanderen aanwezig zijn, doen mee aan MPR (melkproductieregistratie). Het is een belangrijk middel om uw bedrijfsmanagement te ondersteunen.

Door regelmatig van alle melkgevende dieren de dagproductie en de gehaltes in de melk te meten krijgt u gedetailleerde informatie over de prestaties van uw dieren. Gecombineerd met overige gegevens van uw dieren (onder andere lactatiestadium, seizoen van het jaar, hoe vaak de koe al gekalfd heeft) rekenen we allerlei kengetallen uit, die u inzicht geven voor de opvolging van individue…

lees meer ›
MPR levert info voor kengetallen

CRV actualiseert berekening kengetallen NO, ISK, LW en BSK

Geplaatst door categorie Efficiëntie

CRV gaat de berekening van de kengetallen Netto Opbrengst (NO), Individuele StandaardKoe (ISK), LactatieWaarde (LW) en BedrijfsStandaardKoe (BSK) actualiseren. De aanpassingen hebben te maken met veranderingen in de productie van vaarzen.

De melkproductie en persistentie van eerstekalfsdieren is in de afgelopen jaren toegenomen als gevolg van fokkerij en veranderingen in management. Dit betekent dat vaarzen, met name aan het eind van de lactatie, nu meer melk produceren dan enkele jaren geleden. De melkgift van vaarzen is daardoor nu niet alleen absoluut hoger, maar ook rela…

lees meer ›
mpr monsternemer

Voorkom extra kosten afzeggen mpr

Geplaatst door categorie Efficiëntie

Wanneer een monstername binnen 24 uur voor de geplande start wordt afgezegd, krijgt de monsternemer toch doorbetaald. Dat is het gevolg van de wet WAB, die sinds 1 januari van dit jaar van kracht is. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om kosten in rekening te brengen indien u de monstername binnen 24 uur voor de monstername afzegt.

CRV en de monsternemers vinden het natuurlijk het meest prettig als de mpr-monstername kan doorgaan zoals gepland. Mocht de monstername niet in uw planning passen, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Afzeggen van de monstername kan kosteloos tot 24…

lees meer ›
MPR-materiaal - tru-tester

Werk altijd met schoon mpr-materiaal

Geplaatst door categorie Algemeen

De melkproductieregistratie (MPR) is voor uw bedrijf een belangrijke informatiebron. Het is daarom heel belangrijk dat de monstername zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dat is alleen mogelijk als u werkt met schoon mpr-materiaal.

De apparatuur die CRV levert om melkmonsters te kunnen nemen (tru-testmeters of robotapparatuur) wordt op verschillende bedrijven gebruikt. Om zeker te weten dat dat mpr-materiaal voldoet aan de hygiëne-eisen, adviseren we u die apparatuur zelf te reinigen.

We adviseren onderstaande werkwijze:

Spoel de apparatuur voorafgaand aan de monstername goed…

lees meer ›