Gelabelde berichten mpr

Paul ter Haar is enthousiast over mpr

‘Mpr helpt ons de bedrijfsvoering te blijven verbeteren’

Geplaatst door categorie Efficiëntie, Gezondheid

Een bedrijfsvoering zonder mpr? Melkveehouders Paul, Carolien en Bram ter Haar kunnen het zich eigenlijk niet voorstellen. ‘De mpr uitslag levert regelmatig nieuwe inzichten op. Die helpen ons de bedrijfsvoering te blijven verbeteren.’

Paul ter Haar herinnert zich nog goed hoe in zijn jeugd de vijftien koeien van zijn vader in de zomer werden gemolken aan de weidewagen. En hoe de monsternemer regelmatig met zijn unster  langs kwam voor de melkcontrole. Inmiddels melkt de 53-jarige veehouder samen met zijn vrouw Carolien en zoon Bram in Bergentheim 125 koeien in een moderne me…

lees meer ›

Vetzurenonderzoek

Geplaatst door categorie Algemeen

Enkele aanbieders van melkcontrole bieden de mogelijkheid om ook een vetzurenonderzoek te laten uitvoeren. CRV is al geruime tijd in gesprek met de voerindustrie hierover en volgt de onderzoeken die op dit vlak lopen op de voet.

Naar de mening van CRV hoort bij deze kengetallen een goed onderbouwd verhaal van de mengvoerindustrie. Welke beslissing kun je nemen op basis van het vetzurenonderzoek? Welke aanpassing kun je doen in het management of rantsoen? Er is nog onvoldoende kennis om deze vragen te beantwoorden. Mocht dit inzicht er in de toekomst wel komen, dan zal ook CRV…

lees meer ›
mpr jaarstatistieken levensproductie

Levensproductie per koe stijgt naar recordhoogte

Geplaatst door categorie Persbericht

De levensproductie van de Nederlandse melkkoeien is in het boekjaar 2019-2020 gestegen naar recordhoogte. De gemiddelde gerealiseerde levensproductie is toegenomen met bijna 2500 kg melk en 200 kg vet en eiwit tot 34.000 kg melk, 1481 kg vet en 1210 kg eiwit. Nog nooit was de gerealiseerde levensproductie van de Nederlandse melkkoeien zo hoog.

Dit komt naar voren uit de jaarstatistieken van de melkproductieregistratie (mpr) van de Coöperatie CRV. Dankzij mpr zijn deze waardevolle prestaties erkend. De toename in levensproductie wordt veroorzaakt door een combinatie van een l…

lees meer ›
mpr monsternemer

Wat zijn ook weer de voordelen van MPR?

Geplaatst door categorie Efficiëntie

Meer dan 80% van alle melkkoeien die in Nederland en Vlaanderen aanwezig zijn, doen mee aan MPR (melkproductieregistratie). Het is een belangrijk middel om uw bedrijfsmanagement te ondersteunen.

Door regelmatig van alle melkgevende dieren de dagproductie en de gehaltes in de melk te meten krijgt u gedetailleerde informatie over de prestaties van uw dieren. Gecombineerd met overige gegevens van uw dieren (onder andere lactatiestadium, seizoen van het jaar, hoe vaak de koe al gekalfd heeft) rekenen we allerlei kengetallen uit, die u inzicht geven voor de opvolging van individue…

lees meer ›
MPR levert info voor kengetallen

CRV actualiseert berekening kengetallen NO, ISK, LW en BSK

Geplaatst door categorie Efficiëntie

CRV gaat de berekening van de kengetallen Netto Opbrengst (NO), Individuele StandaardKoe (ISK), LactatieWaarde (LW) en BedrijfsStandaardKoe (BSK) actualiseren. De aanpassingen hebben te maken met veranderingen in de productie van vaarzen.

De melkproductie en persistentie van eerstekalfsdieren is in de afgelopen jaren toegenomen als gevolg van fokkerij en veranderingen in management. Dit betekent dat vaarzen, met name aan het eind van de lactatie, nu meer melk produceren dan enkele jaren geleden. De melkgift van vaarzen is daardoor nu niet alleen absoluut hoger, maar ook rela…

lees meer ›