Gelabelde berichten jaarverslag CRV

jaarverslag boekjaar 2018-2019

CRV investeert ledenvoordeel van boekjaar 2018-2019 in extra innovatie

Geplaatst door categorie Coöperatie, Persbericht

Na een recordjaar 2017-2018 heeft CRV opnieuw een goed boekjaar achter de rug. Ondanks een forse krimp in de veestapel in Nederland, bleef de daling van de omzet beperkt tot twee procent, onder andere door de introductie van nieuwe producten, zoals de FosfaatPlanner.

De dalende omzet op de coöperatieve thuismarkt wordt bovendien voor een belangrijk deel gecompenseerd door groei in het buitenland.

 
Solvabiliteit blijft zeer robuust
Het bedrijfsresultaat bereikte afgelopen boekjaar niet het niveau van het vorige boekjaar, maar was met 4,3 miljoen (3,8 na belasting) …

lees meer ›
jaarverslag 2017-2018 ledenvoordeel

Financiële cijfers goede basis voor groeiambitie CRV

Geplaatst door categorie Coöperatie, Persbericht

Ledenvoordeel opnieuw 4,1 miljoen euro
CRV sluit het boekjaar 2017-2018 met goede cijfers af. Ofschoon het grootste deel van de omzet van CRV uit de coöperatieve thuismarkt in Nederland en Vlaanderen komt, is de bijdrage aan het resultaat door de buitenlandse activiteiten van CRV sterk gestegen. Vooral de omzet en het resultaat in Duitsland, Nieuw-Zeeland en de exportlanden hebben zich positief ontwikkeld. De geconsolideerde omzet, vóór aftrek van het ledenvoordeel, komt uit op 173,6 miljoen euro in boekjaar 2017-2018 tegen 171,9 miljoen euro in het jaar ervoor.

Ondanks de f…

lees meer ›
jaarverslag 2016-2017

Jaarverslag 2016-2017 vanaf nu online

Geplaatst door categorie Coöperatie

Het jaarverslag voor de leden van Coöperatie CRV u.a. is vanaf nu online te vinden. In het online CRV Jaarverslag 2016-2017 blikken we terug op het afgelopen boekjaar. In de geschiedenis van de Nederlandse en Vlaamse rundveeteelt zal dit jaar geboekstaafd staan als het jaar van de fusie tussen CR Delta u.a. en VRV vzw.

Ga direct naar het online CRV-jaarverslag 2016-2017

Ook is het boekjaar 2016-2017 het jaar waarin de Nederlandse en Vlaamse leden van de Coöperatie CR…

lees meer ›