Gelabelde berichten hoornloosheid

Kortere tussenkalftijd: vruchtbaarder resultaat

Zoekt en gij zult vinden: speciale kenmerken

Geplaatst door categorie Fokwaarden

Naast productie, exterieur, gezondheid en efficiëntie nemen speciale kenmerken een steeds belangrijker rol in bij de stierkeus. Bij CRV zijn die speciale kenmerken bekend én in de webshop te vinden.

Vlak na de geboorte van een kalf is met een genoomtest te bepalen welke eigenschappen het dier heeft. Van stieren met een ki-carrière in het vooruitzicht is een hele reeks eigenschappen bekend, waaronder een steeds langer wordend lijstje met specifieke kenmerken. Denk bijvoorbeeld aan hoornloosheid, A2A2-melk, robotgeschiktheid of kappa-caseïne. Verder laat CRV van alle stieren oo…

lees meer ›
Hoornloze veestapel

De beste strategie voor een hoornloze veestapel

Geplaatst door categorie Stierennieuws

Waarom fokken op hoornloosheid?
Als kalveren niet meer onthoornd hoeven worden betekent dat direct een besparing op arbeid en dierenartskosten. Bovendien wordt voorkomen dat kalveren een groeiachterstand oplopen vanwege een terugslag door de ingreep. Onthoornen roept daarnaast, net als andere ingrepen aan dieren, maatschappelijk steeds meer weerstand op. Niet ondenkbaar dat dit op termijn tot regelgeving leidt. Als je wilt toegroeien naar een hoornloze veestapel, wat moet je dan weten? En welke strategie past het best bij je veestapel?

Er zijn meer wegen die naar Rome leiden…

lees meer ›