Gelabelde berichten fosfaat

fosfaatplanner

Sturen op fosfaat eenvoudiger met nieuwe FosfaatPlanner

Geplaatst door categorie Efficiëntie

CRV lanceert de FosfaatPlanner, een sturingsinstrument dat in samenwerking met FrieslandCampina is ontwikkeld. De FosfaatPlanner brengt de fosfaatsituatie van een melkveebedrijf voor de komende twaalf maanden in beeld. Daardoor kunnen melkveehouders, binnen de gestelde grenzen, de fosfaatproductie plannen.

Vanaf 1 januari 2018 heeft ieder melkveebedrijf te maken met het stelsel van fosfaatrechten. Elk melkveebedrijf staat dan voor de uitdaging om op jaarbasis de melkveestapel en de totale melkproductie per koe af te stemmen op de fosfaatproductieruimte. De FosfaatPlanner bied…

lees meer ›
CRV Mineraal vernieuwd

Fosfaat makkelijk managen met CRV Mineraal

Geplaatst door categorie Efficiëntie

Hoe is de fosfaatsituatie op uw bedrijf? Die bepaalt namelijk uw ruimte om te ondernemen. CRV Mineraal geeft u eenvoudig inzicht. Een ideale tool.

Op 3 maart werd eindelijk het nieuwe fosfaatstelsel bekend. De totale veestapel moet krimpen om de mest- en fosfaatproductie onder het Europees maximum te brengen. Alle melkveehouders moeten vier tot acht procent van hun fosfaatrechten, die ze op de peildatum 2 juli 2015 in bezit hadden, inleveren. In het nieuwe stelsel speelt grondgebondenheid een belangrijke rol.

Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijfsvoering? Moet u ook koeien…

lees meer ›