Gelabelde berichten CRV kengetallen

levensproductie

Een hoge levensproductie is de basis voor rendement

Geplaatst door categorie CRV fokkerijgetallen, Levensduur

De titel ‘Beste veestapel van Nederland’ win je niet zomaar. De familie Winter melkt een koppel koeien dat gezien mag worden. Niet alleen vanwege het exterieur, maar zeker ook vanwege de economische prestaties. Een hoge levensproductie realiseren is voor de veehouders een belangrijke doelstelling. Fokkerij levert hieraan een grote bijdrage.

Jaren op rij was het percentage gedwongen afvoer op het bedrijf van de familie Winter minder dan tien procent en de afgevoerde koeien realiseerden een gemiddelde levensproductie van meer dan 50.000 kg melk. Tot nu toe passeerden 29 koeien …

lees meer ›

Uitstootaanpak CRV inspireert wetenschappers

Geplaatst door categorie Efficiëntie

De afdeling Innovatie van CRV timmert aan de weg. Regelmatig worden onze onderzoekers uitgenodigd om in verschillende windstreken hun visie te presenteren. Zo ook in Edinburgh (Schotland) op het congres van RuminOmics, een project van de Europese Unie. Centraal stond de vraag: hoe gaan we naar een veestapel toe die minder broeikasgassen uitstoot produceert?
‘Production Efficiency is Playing Key Role in Reducing Carbon Footprint’
CRV-onderzoeker Erwin Koenen legde in zijn presentatie uit hoe CRV binnen de fokkerij werkt aan een efficiëntere veestapel. Daartoe is onder meer het …

lees meer ›

Praktijkonderzoek maakt fokkerijresultaten zichtbaar

CRV, Wageningen UR Livestock Research en Dairy Campus starten een onderzoeksproject om het effect van selectie op efficiëntie en gezondheid in de veestapel tastbaar te maken. Het onderzoek is een innovatieproject en neemt ongeveer vier jaar in beslag. Hierdoor kunnen meerdere generaties gevolgd worden.

De praktijk vraagt om efficiënte, gezonde koeien die makkelijk te managen zijn. Om stierkeuze op dat vlak makkelijker te maken introduceerde CRV in 2013 twee fokkerijgetallen. Met deze getallen – Better Life Efficiëntie en Better Life Gezondheid – kunnen veehouders makkelijk st…

lees meer ›