Gelabelde berichten CRV-jaarstatistieken

CRV-jaarstatistieken

Economische prestaties omhoog in jaar van fosfaatreductie

In een jaar waarin Nederlandse veehouders veel melkkoeien afvoerden in verband met de fosfaatreductie, gingen de economische prestaties van de koeien erop vooruit. De CRV-jaarstatistieken tonen een hoger economisch jaarresultaat (ejr), gecombineerd met een lichte productiestijging, meer eiwit en een beter vruchtbaarheid.

Met een lichte toename van zowel de melkproductie, nu 8706 kg melk, als het percentage eiwit, nu 3,57%, produceerden de Nederlandse melkkoeien gemiddeld 691 kg vet en eiwit in het afgesloten boekjaar 2016-2017. Het economisch jaarresultaat (ejr) steeg hierdoo…

lees meer ›
Nederlandse koeien in de wei

Nederlandse koeien produceren meer, bedrijven gegroeid

Geplaatst door categorie Persbericht

De gemiddelde omvang van een Nederlands melkveebedrijf ligt voor het eerst boven de 100 koeien. De productie per koe steeg met 290 kg per koe en de levensproductie van de afgevoerde koeien nam toe tot 30.967 kg. Dit alles blijkt uit de CRV-jaarstatistieken, die op 5 oktober werden gepubliceerd.

In het eerste volledige boekjaar (2015-2016) na de afschaffing van het melkquotum steeg het aantal koeien per bedrijf (bijlage, tabel 4a) met 8 naar een totaal van 101. De gemiddelde jaarproductie per koe nam daarbij toe met 290 kg en bedraagt nu 8663 kg melk, met 4,38% vet en 3,55% ei…

lees meer ›