Gelabelde berichten CRV-inforaad

CRV-adviesraad

Nieuwe CRV-adviesraad is benoemd

Geplaatst door categorie Coöperatie, Persbericht

Op maandag 23 april 2018 is het laatste lid van de nieuwe CRV-adviesraad benoemd. Daarmee is de totstandkoming compleet en komt de raad op 24 en 25 april voor het eerst in zijn nieuwe vorm bij elkaar. ‘Ik ben heel tevreden over de samenstelling van de groep, ieder met zijn eigen expertise en achtergrond’, aldus Wichard Kievit, voorzitter van de CRV-adviesraad.

De CRV-adviesraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Wichard Kievit uit Bunne
District 1: Mark Sluis uit Hem
[icon type=”fa …

lees meer ›
CRV-adviesraad

Nieuwe CRV-adviesraad vervangt fokkerij- en inforaad

Geplaatst door categorie Coöperatie

CRV krijgt vanaf maart 2018 een nieuwe adviesraad van veehouders die meedenken over de strategische ontwikkeling van producten en diensten. De nieuwe CRV-adviesraad geeft advies aan het bedrijf CRV en de raad van commissarissen en is een samenvoeging van de bestaande info- en de fokkerijraad.

De nieuwe opzet zal naar verwachting de innovatiekracht van CRV versterken en sluit aan bij de actuele werkwijze binnen het bedrijf. De ontwikkeling van fokkerij- en informatieproducten gebeurt immers steeds meer geïntegreerd. Denk aan Fokken op Maat en de verzameling van data voor het b…

lees meer ›
Thijs Rompelberg, nieuw inforaadslid 2015

Inforaadslid Thijs Rompelberg: informatie ontsluiten

Geplaatst door categorie Coöperatie

Thijs Rompelberg, jonge melkveehouder en nieuw lid van de inforaad 2015, volgde geen agrarische opleiding. Hij voltooide de hbo-studie commerciële economie, gevolgd door een master aan de economische faculteit in Tilburg. Hij denkt graag mee over het ontsluiten, combineren en vertalen van informatie waar de veehouder zijn voordeel mee kan doen.

Cijfers over hun veestapel krijgen veehouders genoeg. ‘Maar vaak is de informatie versnipperd’, aldus Thijs Rompelberg. ‘CRV kan bij het ontsluiten van informatie een belangrijke rol vervullen.’

Data koppelen
De jonge melkveehouder…

lees meer ›