Gelabelde berichten better life effiëntie

Fokkerijgetal Better Life Efficiëntie maakt fokken op een efficiënte veestapel nu nog gemakkelijker

Keiharde cijfers bewijzen praktijkwaarde Better Life-getallen

Geplaatst door categorie Persbericht

De Better Life-kengetallen van CRV blijken zeer effectief te zijn om de technische resultaten van de veestapel met sprongen te verbeteren. Een analyse van praktijkprestaties van 61.000 dieren op bijna 300 bedrijven levert overtuigend bewijs.

CRV introduceerde de Better Life-getallen in 2013 als praktische handvatten voor veehouders voor het fokken van een efficiënte, makkelijk te managen veestapel. Iedere CRV-stier krijgt een score voor deze kenmerken. Een grootschalige praktijkanalyse leert nu dat deze getallen foktechnisch van grote waarde zijn.

Hogere (levens)productie …

lees meer ›