Johannes Wolf: `De Raldi’s stijgen lactatie na lactatie in productie´

categorie Stierennieuws
4
apr
2018
0
Reacties
fleckvieh
Johannes Wolf, foktechnisch specialist CRV Duitsland

Johannes Wolf, foktechnisch specialist van CRV Duitsland, bevestigt dat fleckviehstier Raldi een zekere keus is voor veehouders. ‘Raldi fokt koeien die lactatie na lactatie stijgen in melkproductie. Daarbij is het celgetal laag, de vruchtbaarheid hoog, kalven de koeien gemakkelijk af en hebben ze een hoge levensduur en excellente uiers.’

‘Raldi’s moeder, grootmoeder en overgrootmoeder produceerden samen meer dan 250.000 liter melk. Samen zetten ze 27 kalveren op de wereld.’ Op keuringen lopen de Raldidochters vooraan en ook bij veilingen zorgen ze voor hoge prijzen.’ Wolf is vooral ook enthousiast over de duurzaamheid van de Raldi’s. ‘Bij het ouder worden houden ze hun kwaliteit in exterieur, met name in de benen en uiers.’

Dochters van Raldi behouden bij het ouder worden hun kwaliteit in benen en uiers