Power in uw stal met Hardrock

10
jun
2014
0
Reacties
Mariska 6753 (Hardrock)

Gezonde dieren in de stal, daar tekent iedere veehouder voor. Een van de manieren om sterker en gezonder vee te krijgen, is inkruisen.

Melkveehouder Boode in Markelo heeft inmiddels acht dochters van de stier Hardrock aan de melk, waar hij tevreden over is. Zijn evenredig gebouwde dieren stralen robuustheid uit, brede sterke vaarzen met goede uiers en beste benen.

De productie op het bedrijf van Boode is 9.000 kg met 3,55 eiwit en de acht vaarzen hebben een gemiddelde lactatiewaarde van 104, terwijl hun celgetal gemiddeld 47 is.

Mariska 6753 (Hardrock)
Anna 6713, v: Hardrock

Anna 6713, v: Hardrock

 

Hardrock is een brown swiss-fokstier die bij CRV is ingezet en waarvan sperma momenteel beschikbaar is. Zijn dochters zijn zeer persistente dieren, wat resulteert in een score van 110 in Duitsland.

Als gezondheid voor u bovenaan het lijstje staat en u open staat voor inkruisen, dan kan Hardrock uw veestapel de nodige power geven.

Meer over Hardrock