Dochtergroepen op CRV Koe-Expo: meer dan je ziet

19
jun
2015
0
Reacties

CRV brengt zaterdag 20 juni 2015 acht dochtergroepen en een demonstratiegroep in de ring in de Brabanthallen in Den Bosch. Dit gebeurt onder het thema: ‘Meer dan je ziet’ en daarom laten de koeien niet alleen zichzelf, maar ook hun cijfers zien. De genomicfokwaarden blijken de prestaties van de holsteinkoeien zeer goed te voorspellen.

De catalogus van de CRV Koe-Expo vermeldt ruim 80 zwartbonte en roodbonte vaarzen die potentieel in de dochtergroepen te zien zullen zijn. CRV bekeek de productieprestaties van deze koeien en legde die naast hun genomicfokwaarden.

De tabellen tonen voor zwart- en roodbont de prestaties voor de kenmerken kg melk, percentage vet en percentage eiwit. Hierbij worden zowel het gemiddelde als de prestaties van de hoogste en laagste 20 procent qua genomicfokwaarde weergegeven. Wat blijkt? Het verband tussen fokwaarden en prestaties is zeer sterk aanwezig.

Melkproductie
Tussen de hoogste 20 procent en de laagste 20 procent zwartbonte vaarzen zit maar liefst 1.788 kg melk productieverschil. Bij de roodbonten is het verschil tussen de hoogste en laagste groep met 2.671 kg melk nog groter. Hoe hoger de fokwaarde, hoe hoger de productie. Een duidelijk bewijs dat fokkerij loont.

Melkproductie in 305 dagen, dochtergroepvaarzen zwartbont (gem. lactatiewaarde 114)

  laagste 20% genomicfokwaarde gemiddeld hoogste 20%
genomicfokwaarde
kg melk 8.281 9.263 10.069

Melkproductie in 305 dagen, dochtergroepvaarzen roodbont (gem. lactatiewaarde 110)

  laagste 20%
genomicfokwaarde
gemiddeld hoogste 20%
genomicfokwaarde
kg melk 7.221 8.549 9.892

Percentage vet
Net als bij de melkproductie is ook bij het percentage vet een duidelijk effect van de erfelijke aanleg te zien. Tussen de hoogste en de laagste groep zit ruim een procent (1,06%) verschil. Bij de roodbonten is het beeld vergelijkbaar met een verschil van 0,71 procent tussen de hoogste en laagste groep.

% vet in 305 dagen lactatie, dochtergroepvaarzen zwartbont

  laagste 20%
genomicfokwaarde
gemiddeld hoogste 20%
genomicfokwaarde
% vet 3,42% 4,04% 4,48%

% vet in 305 dagen lactatie, dochtergroepvaarzen roodbont

  laagste 20%
genomicfokwaarde
gemiddeld hoogste 20%
genomicfokwaarde
% vet 3,77% 4,27% 4,48%

Percentage eiwit
Eiwit is traditioneel het meest waardevolle deel van de melk en ook hier blijkt: het effect van erfelijke aanleg is groot. Hoe hoger de fokwaarde, hoe hoger de werkelijke prestatie. Bij de zwartbonte vaarzen zit 0,25 procent verschil tussen de 20 procent hoogste en de 20 procent laagste dieren. De roodbonte vaarzen laten met 0,57 procent zelfs een nog beduidend groter verschil zien.

% eiwit in 305 dagen lactatie, dochtergroepvaarzen zwartbont

  laagste 20%
genomicfokwaarde
gemiddeld hoogste 20%
genomicfokwaarde
% eiwit 3,37% 3,50% 3,61%

% eiwit in 305 dagen lactatie, vaarzen roodbont

  laagste 20%
genomicfokwaarde
gemiddeld hoogste 20%
genomicfokwaarde
% eiwit 3,22% 3,52% 3,79%

Meer dan je ziet
CRV laat niet allen koeien zien op de CRV Koe-Expo, maar ook de cijfers die erachter schuilgaan. De genomicfokwaarden van de dochtergroepvaarzen waren goed aan de daadwerkelijke productiecijfers te koppelen. Voor andere kenmerken gelden dezelfde principes, maar omdat het om jonge dieren gaat, zijn nog niet alle praktijkcijfers verzameld. Bezoekt u de CRV Koe-Expo, dan vertellen onze medewerkers u op de CRV-stand graag meer over de koeien.

De dochtergroepen staan groepsgewijs volgens de vijf resultaatgebieden: productie, gezondheid, vruchtbaarheid, efficiëntie en levensduur. CRV gaat met u in gesprek om samen te ontdekken hoe op deze resultaatgebieden meer vooruitgang te boeken valt. Vaak is er meer mogelijk dan op het eerste gezicht lijkt: ‘Meer dan je ziet’!

Alles over de CRV Koe-Expo 2015