De beste strategie voor een hoornloze veestapel

categorie Stierennieuws
19
apr
2016
0
Reacties
Hoornloze veestapel

Waarom fokken op hoornloosheid?

Als kalveren niet meer onthoornd hoeven worden betekent dat direct een besparing op arbeid en dierenartskosten. Bovendien wordt voorkomen dat kalveren een groeiachterstand oplopen vanwege een terugslag door de ingreep. Onthoornen roept daarnaast, net als andere ingrepen aan dieren, maatschappelijk steeds meer weerstand op. Niet ondenkbaar dat dit op termijn tot regelgeving leidt. Als je wilt toegroeien naar een hoornloze veestapel, wat moet je dan weten? En welke strategie past het best bij je veestapel?

Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. In de infografic staan de twee meest toegepaste strategieën. Strategie 1 gaat uit van een homozygoot hoornloze stier (PP) en strategie 2 van een heterozygoot hoornloze stier (Pp). We leggen de strategieën uit aan de hand van 10 veelgestelde vragen over hoornloosheid. Staat uw vraag er niet tussen? Plaats dan uw reactie onder dit artikel.

Infografic Hoornloze veestapel

 

10 vragen over fokken op hoornloosheid

 

Fokken op hoornloosheid is relatief eenvoudig. Het kenmerk wordt bepaald door één gen dat dominant vererft. Genetische hoornloosheid wordt aangegeven met de hoofdletter P (van het Engelse woord polled = hoornloos). Als een dier van zowel vader- als moederskant een P heeft meegekregen, is het homozygoot hoornloos (PP). Een dier is heterozygoot hoornloos (Pp) als het gen van één van beide ouders afkomstig is. Dieren die genetisch gehoornd zijn worden aangeduid met twee kleine p’s (pp).

Het merendeel van het aanbod van hoornloze stieren bij CRV is heterozygoot hoornloos. Daarnaast is een aantal interessante homozygoot hoornloze stieren beschikbaar. De heterozygote stieren hebben op dit moment gemiddeld nog een hoger genetisch niveau dan de homozygote. Binnen het fokprogramma wordt echter vol ingezet op het verkrijgen van homozygoot hoornloze stieren met hoge fokwaarden. Het grote voordeel van het gebruik van homozygoot hoornloos is de zekerheid dat alle kalveren zonder hoorns geboren worden.

Op de stierenkaart worden heterozygoot hoornloze stieren aangeduid met een enkele hoofdletter p (P) direct achter hun naam. Homozygoot hoornloze stieren hebben de hoofdletter p twee keer (PP) direct achter hun naam. Het gen voor gehoorndheid wordt niet vermeld. Stieren die geen p achter hun naam hebben, zijn dus altijd gehoornd.”

Omdat hoornloosheid dominant vererft worden bij gebruik van homozygoot hoornloze stieren (PP) alle kalveren genetisch hoornloos geboren. Als heterozygoot hoornloze stieren (Pp) worden ingezet hoeft in de eerste generatie de helft van de kalveren al niet meer onthoornd te worden. Bij consequent gebruik van heterozygoot hoornloze stieren is na drie generaties nog maar dertig procent van de kalveren gehoornd.

CRV voert voor het holsteinras een groot fokprogramma voor hoornloosheid. Het genetisch niveau van de hoornloze stieren gaat dan ook met sprongen vooruit. Voor zowel rood- als zwartbont zijn inmiddels hoornloze stieren beschikbaar die met hun fokwaarden kunnen concurreren met de hoogste gehoornde stieren. Ook binnen het fleckviehras wordt gefokt op hoornloosheid. CRV heeft verschillende hoornloze fleckviehtopstieren in het aanbod.

Door de inzet van de beste hoornloze stieren slim af te wisselen met het gebruik van de hoogste gehoornde stieren kan fokken op hoornloosheid worden gecombineerd met het realiseren van een hoge genetische vooruitgang. Genoomfokwaarden kunnen hierbij een nuttig hulpmiddel zijn omdat hiermee is vast te stellen of dieren homozygoot of heterozygoot hoornloos zijn. Homozygoot hoornloze dieren kunnen worden gepaard met gehoornde dieren zonder risico op gehoornde kalveren.

Bloedspreiding is in het fokprogramma voor hoornloosheid een belangrijk aandachtspunt. Variatie in afstamming wordt onder andere gewaarborgd door de meest interessante gehoornde donoren te combineren met beste hoornloze stieren en door de hoogste hoornloze donoren te paren met actuele gehoornde stieren. Dit levert een gevarieerd aanbod van hoornloze stieren op. In gehoornde veestapels kan fokken op hoornloosheid overigens ook een kans zijn om bloedspreiding aan te brengen. Hoornloze stieren hebben vaak een afwijkende bloedvoering.

Het SAP is een handig hulpmiddel bij het fokken op hoornloosheid. Binnen het programma is een standaardpakket hoornloze stieren beschikbaar. Dit kan worden aangevuld met een eigen selectie. Door het gebruik van het stieradviesprogramma kun je fokken op hoornloosheid combineren met het realiseren van een hoge genetische vooruitgang op andere kenmerken. Daarnaast helpt het om bij de inzet van hoornloze stieren voldoende bloedspreiding in een veestapel te garanderen.

Voor het holsteinras voert CRV een groot en progressief fokprogramma voor hoornloosheid. Hierin wordt ook gebruikgemaakt van de hoogste gehoornde stiermoeders en worden hoornloze donoren gepaard met actuele gehoornde vaders. Door te werken met grote aantallen en met behulp van genomics wordt maximale genetische vooruitgang gerealiseerd. Speciale aandacht is er voor het fokken van hoge homozygoot hoornloze stieren. Veehouders gaan de resultaten hiervan de komende jaren zien op de stierenkaart waarop een toenemend aanbod van heterozygoot én homozygoot hoornloze stieren en een stijgend genetisch niveau mag worden verwacht.

Roodbont holstein (roodbontbasis)

Stier Vader Moedersvader NVI
Delta Fun P Aikman Magna P 255
Delta Primer P Kanu P Arnold 218
Plataan Summer P Kanu P Levi 204
Delta Perplex PP Deluxe P RF Asterix P 199
Delta Lord P Nano P Direct 192
Delta Potter P Maddock P Impuls 180
De Vrendt Nano P Foxtrot P RF Lawn Boy P 180
Schreur Image P Kanu P Fidelity 178
Sanderij Masculo P Maddock P Fidelity 174
De Vrendt Justin P Foxtrot P RF Ideal 173
De Vrendt Nova PP Foxtrot P RF Lawn Boy P 169
Delta Homerus P Deluxe P RF Ideal 158

Zwartbont holstein (zwartbontbasis)

Stier Vader Moedersvader NVI
Delta Rafter P RF Deluxe P RF Asterix P 254
De Vrendt Martini P RF Sundance Snowman 241
Capnation Elate P Ohare P Sudan 238
Delta Adapter P RF Ohare P Fidelity 224
De Vrendt Onkel PP Ohare P Snowman 205

Fleckvieh (Duitse cijfers)

Stier Vader Moedersvader Gzw = totaalindex
Mungo P Manitoba Pontius 123
Isario P Irola Bfg Winnipeg 118
Incredible PP Irola Ralmesbach 115
Vangelis P Rau Hodwein 108

 

 

Het nieuwste stierenaanbod van april 2016 (met aanduiding ‘P‘ of ‘Pp’ op de stierenkaarten) is nu online beschikbaar.