VeeManager

Module Vruchtbaarheid
Wilt u direct inzicht in de vruchtbaarheid op uw bedrijf? Module VeeManager geeft u door middel van actuele kengetallen en een duidelijk overzichtsscherm inzicht in de vruchtbaarheid van uw veestapel
De module vruchtbaarheid geeft u echt inzicht!