Productie

Voor goede prestaties

Hoe houd ik de productie op peil?
Iedere veehouder wil met zijn bedrijf en zijn veestapel goede resultaten behalen. De basis van een productieve veestapel? Een fokdoel dat u op het lijf is geschreven en de juiste genetica.

Mpr

mpr
Melkproductieregistratie (MPR) is een zeer belangrijke schakel in uw bedrijfsmanagement. Basis van MPR is monstername, door uzelf of door CRV.

Module MPR

VeeManager module MPR
De module MPR geeft inzicht in gezondheid, dracht, productie, duurzaamheid en voedings- en gezondheidsgerelateerde aspecten van uw veestapel.

Productieplanner

Productieplanner: een betrouwbare voorspelling van uw melkproductie
Is optimalisatie van melkproductie ook een belangrijke bedrijfsdoelstelling voor u? Productieplanner ondersteunt: betrouwbare voorspelling van uw melkproductie.