Fokkerijgetal

CRV fokkerijgetallen
De CRV fokkerijgetallen zijn relevante getallen: ze helpen u bij het fokken van een duurzame en toekomstbestendige veestapel. Hoe?
Better Life kengetallen: gemakkelijk fokken op efficiëntie en gezondheid