Fokkerijgetal

Better Life fokkerijgetallen
De Better Life kengetallen zijn relevante getallen: ze helpen u bij het fokken van een duurzame en toekomstbestendige veestapel. Hoe?
Better Life kengetallen: gemakkelijk fokken op efficiëntie en gezondheid