Uiergezondheid

Effectieve analyse van uw droogstandsmanagement

Voordelen

Uiergezondheid: effectieve analyse van uw droogstandsmanagement
  • Weloverwogen beslissingen door inzicht effect behandelen dier
  • In één oogopslag inzicht in verloop uiergezondheid
  • Effect droogstands-management in beeld

De uiergezondheid van uw koeien is van grote invloed op de productie en duurzaamheid van uw veestapel. Het is dus van belang de uiergezondheid goed te monitoren.

Door bij elke melkproductieregistratie het celgetal te laten onderzoeken, beschikt u over de meest relevante informatie. Uiergezondheid in de module MPR van VeeManager zorgt voor de analyses die u inzicht geven in de effecten van het wel of niet behandelen van een koe.

Stoplicht Celgetal
Met Stoplicht Celgetal krijgt u in één oogopslag inzicht in het verloop van de uiergezondheid op uw bedrijf. Per mpr-controle wordt in een grafiek weergegeven welk percentage van de koeien:

  • gezond (groen) zijn – celgetal <100
  • verdacht (oranje) zijn – celgetal 100 – 200
  • besmet (rood) zijn – celgetal >200

Van de verdachte en besmette koeien zijn de details per dier met één muisklik op te vragen.
Het geeft u de mogelijkheid dieren selectief droog te zetten. Handig is hierbij ook de attentielijst droogzetten in de module Vruchtbaarheid van VeeManager. Hier kunt u de dieren die u daadwerkelijk droogzet terugzien en wordt ook het mastitis risico met hoog/laag aangegeven. Alles binnen de juiste grenzen wat betreft de antibiotica richtlijnen.

Droogzetevaluatie
Bij Droogzetevaluatie kunt u het effect van uw droogstandsmanagement op de uiergezondheid van uw veestapel beoordelen. Dit overzicht geeft op basis van het celgetal onder andere aan welk percentage van de gezonde koeien tijdens droogstand gezond blijft of een nieuwe infectie oploopt.

U kunt u hier zelf de verschillen analyseren tussen de dieren die wel of niet behandeld zijn voor het droogzetten. Ook nieuwe infecties, wanneer dieren met een laag celgetal de droogstand ingaan en er met een hoog celgetal uit komen, kunt u vinden bij de Droogstand Evaluatie.

Meer weten?
Wilt u deelnemen aan de module MPR of heeft u vragen over uiergezondheid? Neem dan contact op met klantenservice op 088 00 244 40.

Uiergezondheid is onderdeel van de module MPR in Veemanager. De bijdrage voor de de module is opgebouwd uit vaste en variabele kosten.

VeeManager
Veemanager Module MPR per bedrijf per module per maand € 1,50
Module MPR per aanwezig dier per maand € 0,05

Bekijk hier de tarievenkaart van CRV.

Klantenservice

088 00 24 440

BEL MIJ

Bel mij

MAIL ONS

Stuur ons een bericht

ZOEK UW VEESTAPELADVISEUR