pirDAP

Samen werken aan meer rendement

Voordelen

pirDap: samen werken aan meer rendement
  • Resultaatgericht samenwerken & beter advies
  • Nadruk op preventie en effect van behandelen
  • Minder administratie, medicijngebruik & meer saldo

pirDAP staat voor ‘partners in rendementsverbetering Dierenartspraktijken’. Via pirDAP krijgt uw dierenarts, met uw toestemming, inzage in bepaalde gegevens van uw bedrijf. Met als doel u beter te kunnen adviseren in de bedrijfsbegeleiding. U kunt toestemming geven voor de volgende gegevensuitwisseling:

MPR en vruchtbaarheid
Indien u een machtiging ondertekent voor de module Bedrijfsbegeleiding in pirDAP, krijgt uw dierenarts toegang tot uw MPR en vruchtbaarheidsgegevens.

Behandelingen en diergeneesmiddelen naar VeeManager
Via therapie evaluatie krijgt uw dierenarts inzage in verschillende behandelingen en de effectiviteit hiervan. Therapie Evaluatie maakt het andersom ook mogelijk om aangekochte diergeneesmiddelen en uitgevoerde behandelingen van uw dierenartspraktijk door te sturen naar de module Diergezondheid in VeeManager.

Verantwoord Medicijngebruik
De module Verantwoord Medicijngebruik maakt het mogelijk voor uw dierenarts bedrijfsgezondheidsplannen en bedrijfsbehandelplannen voor u op te stellen en door te sturen. Ook is het mogelijk om losse behandelplannen naar VeeManager te sturen.

Inzage in uw gegevens
pirDAP is een samenwerking tussen CRV, KNMvD en Zoetis. Om gebruik te maken van pirDAP dient uw dierenarts door u gemachtigd te zijn.

Aanmelden of vragen?
Aanmelden voor pirDAP verloopt via uw dierenarts.
Heeft u vragen over pirDAP? Neem dan contact op met de klantenservice op 088 00 244 40.

Deelname aan pirDAP verloopt via uw dierenarts, waardoor de modules Verantwoord Medicijngebruik en Therapie Evaluatie kosteloos zijn voor elke veehouder.

Heeft u vragen over pirDAP? Neem dan contact op met de klantenservice op 088 00 244 40.

Klantenservice

088 00 24 440

BEL MIJ

Bel mij

MAIL ONS

Stuur ons een bericht

ZOEK UW VEESTAPELADVISEUR


Publicaties

CRV Jaarverslag 2007-2008

DOWNLOADEN