Module Vruchtbaarheid

Duidelijk inzicht in de vruchtbaarheid van uw veestapel

Voordelen

De module vruchtbaarheid geeft u echt inzicht!
  • Snel en eenvoudig inzicht in de vruchtbaarheid van uw veestapel
  • Actuele kengetallen en attenties
  • Volledig naar eigen wens instelbaar

De module vruchtbaarheid geeft u, op zowel de korte als lange termijn, veel informatie over de vruchtbaarheid van uw veestapel. Door middel van actuele kengetallen en duidelijke overzichten heeft u snel en eenvoudig inzicht in de vruchtbaarheid van uw veestapel. Zo geven vertrouwde kengetallen zoals tussenkalftijd en inseminatiegetal u veel informatie over een langere periode.

Alleen vraagt vruchtbaarheid ook actie op korte termijn, zeker op grote bedrijven. Om in deze behoefte te voorzien heeft CRV nieuwe schermen én unieke kengetallen ontwikkeld.

Duidelijke overzichtsschermen
De nieuwe vruchtbaarheidsschermen in VeeManager zijn zo ingedeeld dat u in een overzichtsscherm in één oogopslag de kengetallen van uw veestapel ziet.

  • De overzichten zijn geheel naar eigen wens instelbaar: u bepaalt zelf welke kengetallen u wilt zien in deze schermen in welke periode, maar ook kunt u zelf uw vrijwillige wachtperiode instellen.
  • Nieuw is bijvoorbeeld dat bij alle kengetallen direct kan worden doorgeklikt naar een lijst van dieren waarop de berekening is gebaseerd en vervolgens naar de informatie van het individuele dier.
  • Daarnaast kunt u ook het verloop van een kengetal over een bepaalde periode direct grafisch in beeld brengen.
  • U vindt hier ook de vertrouwde overzichten Standaard Overzicht Vruchtbaarheid (STOV) en de Stallijst Vruchtbaarheid.

Zo krijgt u en eventueel uw vruchtbaarheidsadviseur een goed zicht op de ontwikkeling van de vruchtbaarheid in de veestapel.

Unieke kengetallen
Infographic VruchbaarheidskengetallenOm op korte termijn een goed inzicht te hebben in de vruchtbaarheid van de veestapel, heeft CRV enkele unieke kengetallen ontwikkeld. Deze zijn gebaseerd op kennis vanuit Amerika over het beoordelen van vruchtbaarheid op grote bedrijven, daarbij is een vertaalslag gemaakt naar de Nederlandse en Vlaamse praktijk.

Voor bedrijven met meer dan 150 melkkoeien worden deze drie kengetallen elke nacht geactualiseerd. Hierdoor kan er snel ingespeeld worden op veranderingen in de vruchtbaarheid van de veestapel.

Voor bedrijven tot 150 melkkoeien worden de kengetallen elke drie weken geactualiseerd.

Bovendien worden deze kengetallen telkens over een periode van drie weken berekend. Omwille van deze korte periode, zijn deze kengetallen vooral bruikbaar voor grotere bedrijven. Zij hebben immers voldoende dieren die meegenomen kunnen worden in de berekening.

Attentielijsten
Daarnaast bevat de module vruchtbaarheid in VeeManager ook interessante middelen die u ondersteunen in uw dagelijks werk.

  • Koe-Attenties Vruchtbaarheid bevat attentielijsten voor de gehele vruchtbaarheidscyclus van tocht- en drachtcontrole tot droogzetten, opstarten en afkalven.
  • De Koekalender geeft een overzicht van de gewenste attentielijsten op één kalender.

Als u gebruikt maakt van ki-dienstverlening van CRV kunt u de meest recente Vruchtbaarheidsattentie inzien.

Extra’s
Met de module kunt u bovendien kosteloos online uw opgave ki invoeren.

Extra ondersteuning? Vragen? Klantenservice helpt!
Alle voorgaande informatie levert u als veehouder kennis en inzicht op. Maar daar kunt u goed advies bij gebruiken. Een goed advies, dat gericht is op het optimaliseren van de prestaties van uw veestapel. Uw CRV-vruchtbaarheidsadviseur kan u daarbij ondersteunen.

Interesse in deelname aan de module Vruchtbaarheid in VeeManager? Neem dan contact op met klantenservice op 088 00 244 40.

De bijdrage voor deelname aan de module Vruchtbaarheid in VeeManager is opgebouwd uit vaste en variabele kosten:

VeeManager    
VeeManager module Vruchtbaarheid per bedrijf per module per maand € 1,50
VeeManager module Vruchtbaarheid per aanwezig dier per maand € 0,05

Bekijk hier de tarievenkaart van CRV.

Ervaringen

Vaart in vruchtbaarheid: Tom Lammers in de stal
'Samen met de CRV-vruchtbaarheidsadviseur spoor ik snel koeien op die te ver uitlopen. Zo zetten we snel stappen richting een lagere tussenkalftijd.'

Melkveehouder Tom Lammers, Wilp (NL)

Klantenservice

088 00 24 440

BEL MIJ

Bel mij

MAIL ONS

Stuur ons een bericht

ZOEK UW VEESTAPELADVISEUR