Module Fokkerij

Gerichte ondersteuning bij fokkerijbeslissingen

Voordelen

Direct overzicht in alle fokkerijgerelateerde zaken met de VeeManager module Fokkerij
  • Inzicht in sterke/zwakke punten van uw veestapel
  • Helpt fokkerijdoelstellingen aan te scherpen
  • Uw genetisch beste dieren opsporen

De module Fokkerij in VeeManager geeft u direct overzicht van alle fokkerijgerelateerde zaken en gerichte ondersteuning bij fokkerijbeslissingen. De module bevat de volgende producten:

FokkerijPrestaties
Met FokkerijPrestaties heeft u kosteloos in één overzicht de belangrijkste fokkerijgegevens van uw veestapel in beeld. Met daarbij een vergelijking van de werkelijke prestaties van de dieren in verhouding tot hun genetische aanleg.

FokkerijOverzicht
Na elke indexdraai vindt u hier de meteen de meest actuele gegevens over de genetische aanleg van uw runderen:

  • Fok- en/of verwachtingswaarden (incl. genoomfokwaarden) en score totaalindex NVI voor elk stamboek geregistreerd dier
  • Rangnummering per dier voor kenmerken Inet en totaalexterieur

U heeft daarmee direct de genetisch beste dieren in beeld en de sterke en zwakke punten per dier.

Daarnaast krijgt u inzicht in de totale score van uw veestapel via bedrijfsoverzichten:

  • Welke kenmerken behoeven extra aandacht
  • Wat is de genetische vooruitgang op uw bedrijf
  • Wie zijn de meest voorkomende vaders en wat zijn hun actuele fokwaarden

Koefamilie
Via koefamilie ziet u snel uit welke familie een koe afstamt: u kunt ook een dier in afstamming aanklikken en de familie van dit dier in beeld krijgen.

Koefokwaarden
Koefokwaarden is de vrouwelijke variant van Stierzoeken: de koefokwaarden volledig en overzichtelijk in beeld, compleet met exterieurfokwaarden van de onderbalk.

Bedrijfsinspectie-uitslag
Wilt u direct inzicht in de sterke en zwakke punten van uw veestapel, neem dan deel aan de CRV bedrijfsinspectie.
Onze inspecteur bezoekt uw bedrijf regelmatig en beoordeelt het exterieur van alle melkgevende vaarzen. Met de bedrijfsinspectie-uitslag ziet u in één oogopslag de progressie van uw veeststapel door de jaren heen. Bovendien worden de exterieurscores gebruikt voor een optimaal stieradvies.

Stieradviesuitslag
Bent u deelnemer aan het StierAdviesProgramma (SAP) of Stierwijzer dan vindt u uw uitslagen ook in deze module onder de button Extra.

Deelnemen aan de module Fokkerij in VeeManager? Neem dan nu contact op met de klantenservice 088 0024440!

De bijdrage voor de module Fokkerij in VeeManager is opgebouwd uit vaste en variabele kosten.

VeeManager    
VeeManager Module Fokkerij per bedrijf per module per maand € 1,50
Module Fokkerij per aanwezig dier per maand € 0,05

Exterieurbeoordeling    
Bezoeksbijdrage bedrijfsinspectie per bezoek € 43,35
Bedrijfsinspectie per dier € 7,95

StierAdvies (SAP)    
Abonnement SAP/StierWijzer per bedrijf per maand € 3,10
Abonnement SAP/StierWijzer Budget per bedrijf per maand € 1,55
SAP/StierWijzer per dier per maand € 0,11

U betaalt alleen voor FokkerijPrestaties indien u deze op papier wenst te ontvangen, u kunt deze ook kosteloos digitaal raadplegen en zelf printen.

Kijk hier voor de tarievenkaart van CRV

Klantenservice

088 00 24 440

BEL MIJ

Bel mij

MAIL ONS

Stuur ons een bericht

ZOEK UW VEESTAPELADVISEUR