Module Diergezondheid

Duidelijkheid over effectiviteit van behandelingen

Voordelen

Module diergezondheid Veemanager CRV
 • Behandelingen en medicijnvoorraden digitaal vastgelegd
 • Eenvoudig voldoen aan wettelijke regelgeving

De module Diergezondheid in VeeManager zorgt voor:

 • inzicht in de meest voorkomende aandoeningen op uw bedrijf,
 • inzicht in de effectiviteit van de uitgevoerde behandelingen,
 • en het eenvoudig voldoen aan wettelijke regelgeving.

Nooit meer zoeken naar gegevens en snel overzichten en analyses maken die u ondersteunen in uw bedrijfsvoering. Via heldere overzichten krijgt u alle uitgevoerde behandelingen en mutaties in de medicijnvoorraad duidelijk in beeld. Indien u beschikt over een koppeling met uw dierenarts kunnen de medicijnaankopen automatisch worden ingelezen.

Heeft u deze koppeling niet, dan kunt u de gegevens zelf invoeren. Voor behandelingen die regelmatig terugkomen maakt u behandelingen online aan en hoeft u een behandeld dier alleen nog te koppelen.

Dus altijd:

 • inzicht in de gezondheid van uw veestapel
 • alles overzichtelijk geregistreerd

Antibioticaregelgeving
Volgens de huidige antibioticaregelgeving dient ieder bedrijf dat vijf runderen of meer heeft een geldig bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan te hebben. Als uw dierenarts pirDAP gebruikt, kunnen deze worden doorgestuurd naar VeeManager.
Samen met uw dierenarts kunt u aan dit plan werken. Indien de dierenarts de plannen officieel heeft gemeld, is er de mogelijkheid om Qlip te machtigen. Met deze machtiging hoeft u de plannen niet meer zelf naar Qlip te sturen.

Slepende melkziekte
Slepende melkziekte is een veelvoorkomend en lastig probleem voor een melkveebedrijf. De ziekte schaadt de diergezondheid en levert economische schade op. Deelname aan MPR Voeding kan vroegtijdig schade voorkomen of beperken. Hiervoor wordt het monster, genomen tijdens de melkproductieregistratie, onderzocht op ureum en ketonen. U vindt MPR Voeding in de VeeManager-module MPR.

Uiergezondheid
De uiergezondheid van uw koeien is van grote invloed op de productie en duurzaamheid van uw veestapel. Het goed monitoren van de uiergezondheid is dus van groot belang.
Wilt u over de meest relevante informatie beschikken, neem dan deel aan melkproductieregistratie en laat het celgetal onderzoeken. U vindt meer informatie over melkproductieregistratie en celgetal in de VeeManager-module MPR.

Heeft u vragen op het gebied van diergezondheid? Wilt u deelnemen aan of heeft u vragen over de module Diergezondheid in VeeManager? Neem dan contact op met de klantenservice op 088 0024440.

Met DigiKlauw heeft u direct inzicht in de klauwgezondheid van uw veestapel.

DigiKlauw biedt op een eenvoudige manier inzicht in de klauwgezondheid van de veestapel. Uzelf of de klauwverzorger legt per individuele koe de klauwbevindingen vast. Dit registreren gebeurt middels een app op een smartphone of tablet. Deze bevindingen worden dan automatisch doorgegeven aan VeeManager en pirDAP.

In VeeManager vindt u antwoord op vragen als:

 • Welk dier had welke aandoening in welke gradatie?
 • Hoeveel procent van mijn veestapel heeft een aandoening?
 • Welke aandoening komt het meeste voor?
 • Wat is mijn klauwgezondheidsscore?

Deze gegevens kunt u inzien in de module Diergezondheid onder het kopje ‘Extra: klauwgezondheid’.
Ook kunt u een werklijst samenstellen van dieren die bekapt moeten worden omdat ze droog gezet moeten worden of bij verdenking van een klauwprobleem. Deze lijst is eenvoudig in te lezen via de app.

Door het gebruik van DigiKlauw kunnen uw klauwverzorger, dierenarts en veevoeradviseur u beter adviseren over de klauwgezondheid van uw veestapel.

Deelname aan DigiKlauw kan via een zelfstandige rundveepedicure, AB Nederland of de Vereniging voor Rundveepedicure. Ook als zelfbekappende veehouder kunt u gebruikmaken van DigiKlauw.

Ga naar de speciale DigiKlauw-site voor meer informatie of om u aan te melden

Nog vragen over DigiKlauw?

Neem gerust contact op met klantenservice: 088-00 24 440.

 

Gezonde en duurzame koeien…… het begint met DigiKlauw!

De bijdrage voor de module Diergezondheid is opgebouwd uit vaste en variabele kosten. Indien u deelneemt aan DigiKlauw, betaalt u hiervoor abonnementskosten.

VeeManager  
VeeManager module Diergezondheid per bedrijf per module per maand € 1,50
Module Diergezondheid per aanwezig dier per maand € 0,05

Digiklauw    
Abonnement DigiKlauw per bedrijf per kwartaal € 6,45

Bekijk hier de tarievenkaart van CRV.

Klantenservice

088 00 24 440

BEL MIJ

Bel mij

MAIL ONS

Stuur ons een bericht

ZOEK UW VEESTAPELADVISEUR