Kruisen met CrossFit

Voor een passende kruising

Voordelen

kruislingkoeien aan voerhek - kruisen met CrossFit
  • Gericht werken aan de veestapel van uw wensen
  • CrossFit zorgt voor een kruising die bij u past
  • Persoonlijk advies
  • Alle populaire rassen voorhanden

Wie koeien wil die gemakkelijk produceren, kiest voor kruisen. Met CrossFit werkt u met de kruising die past bij uw bedrijfsvoering en uw wensen. Ieder ras binnen CrossFit heeft zijn unieke voordelen. Door rassen te combineren die bij u passen, verankert u specifieke raskenmerken en is het heterosiseffect de extra winst.
CrossFit-efficiency staat voor compacte koeien die veel produceren, lang meegaan en het voer omzetten in vet en eiwit. Met deze hoogproductieve en duurzame veestapel maximaliseert u de bedrijfsrendabiliteit.
Bij CrossFit-gezondheid staan gezondheid en gemak voorop bij de kruising. U fokt een gezonde, vruchtbare en zelfredzame koe met fraaie conditie die vlot afkalft en die onder verschillende omstandigheden optimaal kan produceren.

 

Gericht kruisen met CrossFit rendeert

Veel melkveehouders kiezen voor het kruisen van hun dieren met andere rassen. Zo verbeteren ze de gezondheid en levensduur van hun veestapel. Probleemloze koeien, daar is het immers zoveel plezieriger mee werken. Met de hulp van een CRV-specialist kiest u het CrossFit-type dat bij u past. Op die manier werkt u aan sterke en weerbare koeien die lang blijven presteren. Ideaal als een bedrijf sterk groeit en er minder tijd is per dier.

 

Strategie

Er zijn verschillende strategieën mogelijk. U kunt kruisen met de gehele veestapel, of met een deel ervan. Met een of meerdere rassen en met een vast kruisingsschema, of door per individuele koe te bepalen welk ras en welke stier het best past. In het laatste geval zal onze fokkerijadviseur, aan de hand van uw fokdoel en specifieke koekenmerken, de beste match vinden. Met FokkerijAdvisering bent u verzekerd van een maximaal fokresultaat.

 

Welke kruising met CrossFit?

De kracht van kruisen berust grotendeels op het heterosiseffect. Dat zorgt voor meer vitaliteit en gezondere dieren met een hogere vruchtbaarheid. In de eerste generatie (F1) is dit effect optimaal.
Bij kruisen zijn er verschillende manieren om uw doel te bereiken. Belangrijke vraag: wat ga ik na de eerste generatie doen? Zorg voor een langetermijnvisie. Van de stier die u vandaag inzet, ziet u immers pas over drie jaar resultaat. Neem de tijd om te bepalen welke vorm van kruisen bij u past:

  • veredelingskruising
  • twee-, drie- of vierwegkruising
  • kruisen per kenmerk
  • verdringingskruising

 

CRV helpt

Succesvol kruisen vraagt om een gerichte stierkeuze en om kennis van het effect van kruisen. Dat is allesbehalve eenvoudig. In een gesprek met u zet onze specialist de inrichting van uw bedrijf, uw veestapel, uw doelen en eisen op een rij. Doordat hij precies op de hoogte is van de prestaties en mogelijkheden van de verschillende rassen, kan hij u gericht adviseren over de kruisingen die u het beste resultaat opleveren.

 

Rotatiekruising

Bekende kruisingsstrategieën zijn de twee- en de driewegkruising ofwel rotatiekruising. Hierbij kruist u in een vaste volgorde met twee, dan wel drie rassen. Het is zelfs mogelijk om vier rassen in te zetten, het liefst rassen die genetisch zo min mogelijk verwant zijn. Door bij elke paring een ander ras in te zetten zorgt u voor maximale heterosis. Het effect op vruchtbaarheid, vitaliteit, levensduur en andere gezondheidskenmerken is dan het grootst. Met meerdere rassen brengt u ook meerdere gunstige kenmerken van deze rassen in. Een rotatiekruising met bijvoorbeeld drie rassen geeft ook minder kans op inteelt. Het vraagt echter wel kennis van de verschillende rassen en aandacht voor de juiste stierkeuze.

 

Veredelingskruising

Om uw bestaande veestapel te veredelen kan een veredelingskruising uitkomst bieden. Hiervoor kruist u één of hooguit twee keer met een ander ras en daarna fokt u weer verder met het oorspronkelijke ras. Zo brengt u een aantal sterke kenmerken van het nieuwe ras in uw veestapel. Het nadeel is dat de heterosis uit de eerste en eventueel tweede kruising langzaam weer verdwijnt bij het terugkruisen.

 

Verdringingskruising

Bij de verdringingskruising schakelt u over van het ene ras op het andere. Door bij het insemineren telkens voor het nieuwe ras te kiezen, verdringt u als het ware het oude ras. Door verdringingskruising worden de kenmerken van het nieuwe ras steeds sterker in uw veestapel verankerd. De heterosis die in eerste instantie ontstaat, verdwijnt uiteindelijk ook weer naarmate de veestapel steeds vaker gekruist wordt met het nieuwe ras.

 

Kruisen per kenmerk

Een andere mogelijke strategie voor inkruisen is kruisen per kenmerk. U kijkt dan naar een bepaald kenmerk van de koe dat verbetering vraagt. Vervolgens zoekt u een ras dat dit specifieke kenmerk verbetert. Gevolg hiervan is dat er veel verschillende rassen worden gebruikt. Een kruisingsprogramma is bij deze strategie dan ook bijna onmisbaar.

Interesse in het kruisen met andere rassen? Elk ras heeft zijn eigen kenmerken.

 

Ras Kenmerken
Holstein Zeer hoge melkproductie
Veel kilogrammen vet en eiwit
Zeer goede uiers
Lange economische levensduur
Ruime keuze in fokdoelen

Fleckvieh Hoge zelfredzaamheid
Rustig karakter
Laag celgetal
Hoge vruchtbaarheid
Extra omzet en aanwas
Mrij Zeer hoog eiwitpercentage
Breed en duurzaam
Goede benen
Hoge vruchtbaarheid
Extra omzet en aanwas
Jersey Compact en efficiënt
Glasharde benen en klauwen
Duurzame koeien
Weinig onderhoudsvoer
Hoge gehalten
Brown Swiss Lange levensduur
Krachtig beenwerk
Goede klauwgezondheid
Eiwitrijke melk
Robuuste frames

Wilt u meer informatie of wilt u een vrijblijvend gesprek met een fokkerijadviseur?

Neem dan contact op met uw veestapeladviseur of bel met Klantenservice op 088 0024440.

 

Ervaringen

Kruisen CrossFit Han Krol
“Kruisen zorgt voor een flexibele veestapel. We selecteren stieren met de hoogste productie en krijgen de gezondheidseigenschappen er als bonus bij.”
Veehouder Han Krol, Hengstdijk

Klantenservice

088 00 24 440

BEL MIJ

Bel mij

MAIL ONS

Stuur ons een bericht

ZOEK UW VEESTAPELADVISEUR