FosfaatPlanner

Voor een betrouwbare voorspelling van uw fosfaatproductie

Voordelen

fosfaatplanner
  • direct inzicht in de fosfaatproductie
  • 12 maanden voorspelling
  • actueel inzicht in dieraantallen en melkproductie per maand

 

Sinds de invoering van het stelsel van fosfaatrechten (januari 2018) is het belangrijk dat u de fosfaatruimte op basis van de toegekende fosfaatrechten niet overschrijdt. Elk melkveebedrijf heeft de uitdaging om op jaarbasis de melkveestapel en de productie per koe af te stemmen op de fosfaatproductieruimte.
De FosfaatPlanner geeft u hierin inzicht.

 

Wat is de FosfaatPlanner?

FosfaatPlanner is een online hulpmiddel voor melkveehouders. Het geeft u continu een actueel inzicht in de gevolgen van het stelsel van fosfaatrechten op uw eigen bedrijf. Wij vullen de FosfaatPlanner voor u in met gegevens die al bij ons bekend zijn en uw zuivelleveranties. Zo brengen we de fosfaatsituatie van uw melkveebedrijf voor de komende twaalf maanden in beeld. Daardoor kunt u uw fosfaatproductieruimte optimaal benutten voor melkproductie, zonder daarbij de fosfaatgrens te overschrijden.

Wilt u zich aanmelden voor FosfaatPlanner? Vul het formulier in op deze pagina of neem contact op met onze klantenservice via 088 00 24 440, kies dan direct voor optie 4 in het keuzemenu. Ook als u vragen heeft over FosfaatPlanner kunt u terecht bij de CRV-Klantenservice.

Wij zijn u graag van dienst.

 

 De tarieven voor FosfaatPlanner zijn opgebouwd uit een bedrag per bedrijf en een bedrag per dier.

 

FosfaatPlanner    
FosfaatPlanner per bedrijf per maand 3,00
FosfaatPlanner per aanwezig rund per maand 1-200 dieren 0,04
FosfaatPlanner per aanwezig rund per maand 201-400 dieren 0,03
FosfaatPlanner per aanwezig rund per maand 401-600 dieren 0,02
FosfaatPlanner per aanwezig rund per maand > 600 dieren 0,00

Ervaringen

Jan-Henk Verburg over Efficiëntie
‘Met de FosfaatPlanner heb ik op elk moment in het jaar inzicht in mijn veebezetting. Ik weet waar ik nu sta, maar ook waar ik naartoe werk, door de voorspelling die de FosfaatPlanner laat zien.’
Veehouder Jan Henk Verburg, Zwammerdam

Klantenservice

088 00 24 440

BEL MIJ

Bel mij

MAIL ONS

Stuur ons een bericht

ZOEK UW VEESTAPELADVISEUR