Fokken op Maat

Merk het genetisch verschil

Voordelen

Fokken op Maat
  • Rangschik uw veestapel op basis van uw eigen fokdoel
  • Houd met zekerheid de beste kalveren aan
  • Een hoger rendement van uw fokkerij-investering

Bij Fokken op Maat kijken we met een merkertest naar de genetische aanleg van een vrouwelijk dier. De uitslag van de merkertest (ook wel genomic test of genoomtest genoemd) geeft een betrouwbaar beeld van wat het dier later gaat presteren. De merkertest van Fokken op Maat geeft een kalfje namelijk een fokwaarde (op nvi-basis) met de betrouwbaarheid van een derdekalfskoe (gemiddeld 65-70% betrouwbaarheid).

De uitslagen van de merkertesten zijn de basis om te bepalen welke dieren u aanhoudt voor de opfok en welke paringen gaan zorgen voor betere nakomelingen. Al deze informatie over genetische aanleg komt samen in een handig computerprogramma: HerdOptimizer.

Fokken op Maat helpt u met:

  • Het sneller realiseren van uw fokdoel, zoals het verhogen van de melkproductie, betere gehaltes, gezondere veestapel, beter exterieur.
  • Het verhogen van uw bedrijfsrendement, omdat u gerichter paringen kan maken en de genetisch mindere dieren uitsluit.
  • Gemak in het management, door maximaal inzicht te geven in de huidige én toekomstige aanleg van uw veestapel. Daarnaast krijgt u intensieve begeleiding van uw veestapeladviseur.

Merkertest

Een merkertest geeft aan de hand van erfelijk materiaal uit een haarfollikel of een oorbiopt een volledig en betrouwbaar overzicht van de genetische potentie van een kalf. Maar merkeronderzoek is niet alleen een methode om genoomfokwaarden te bepalen, het geeft ook direct inzicht in de genetische aanleg van een kalf voor bepaalde erfelijke kenmerken als roodfactor, hoornloosheid, A2-melk en kappa caseïne. Ten slotte wordt met merkeronderzoek de afstamming van een dier bevestigd. Als blijkt dat de afstamming volgens het DNA afwijkt van wat er staat geregistreerd, dan wordt dit automatisch aangepast.

‘CRV Fokken op Maat, de kortste weg naar een beter presterende veestapel met minder jongvee’

Fokken op Maat

Als deelnemer van Fokken op Maat laat u merkertesten uitvoeren bij uw vrouwelijke jongvee (via haarmonsters of oorbiopten). De uitslagen van de merkertesten worden overzichtelijk gerangschikt in de applicatie HerdOptimizer. Van dieren die niet zijn getest, verschijnt de verwachtingswaarde (jongvee) of eigen fokwaarde (melkvee) in HerdOptimizer. Op basis van uw eigen fokdoel, maakt HerdOptimizer een rangschikking binnen uw veestapel. Zo weet u welke dieren u het best kunt aanhouden en met welke dieren u verder wilt fokken. Ook geeft de uitslag van de merkertest belangrijke informatie voor de beste stierkeuze.

Melkveehouder Michiel van Zutphen vertelt in onderstaande video waarom hij heeft gekozen voor Fokken op Maat, maar hij legt ook uit hoe gemakkelijk het werkt op zijn bedrijf!

Fokken op Maat Data Plus

Naast Fokken op Maat kunt u ook kiezen voor Fokken op Maat Data Plus. Ook hier is het merkeronderzoek de basis. Maar daarnaast levert u extra data over uw veestapel aan bij CRV via deelname aan diverse programma’s. De combinatie van die data en de merkeruitslagen gebruiken wij om de betrouwbaarheid van de merkertest nog verder te vergroten. We gebruiken de data uit de genoomtesten ook voor het vaststellen van de fokwaarden van onze InSire-stieren (genoomstieren).
Indirect plukt iedere veehouder hier de vruchten van.

Omdat deze data heel belangrijk voor ons zijn, kunt u de merkertesten (genoomtesten) met extra korting laten uitvoeren. Maar daar verwachten we dus wel wat voor terug. U sluit hiervoor een overeenkomst af met CRV.

  • Bij de start van uw deelname laat u al uw jongvee tot en met 24 maanden op DNA-merkers onderzoeken met de merkertest. Daarna laat u van elk geboren holsteinkalf (minimaal 75 procent holstein) een merkertest uitvoeren.
  • U neemt deel aan Melkproductieregistratie (MPR), Stamboek, DigiKlauw en Gezondheidsdata.
  • U insemineert minimaal 75 procent van uw dieren met CRV-genetica.

Heeft u interesse in deelname, neem dan contact op met uw eigen veestapeladviseur om de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken. Of bel de Klantenservice op 088 00 24 440 om een afspraak met een veestapeladviseur in te plannen.

 

Individuele dieren testen

Bij het testen van individuele dieren met de merkertest kunt u de dieren opgeven via het Fokken op Maat-programma. U krijgt dan een kosteloze inlog voor HerdOptimizer om de uitslag van de merkertest in te zien (drie weken doorlooptijd). Heeft u al een inlog voor HerdOptimizer, vraag dan daar de losse merkertest aan. Na de aanvraag krijgt u de materialen en instructie toegestuurd voor het aanleveren van de haren voor het DNA-merkeronderzoek. Bij jonge kalveren (zonder oormerk) kunt u gebruik maken van een oorbiopt dat u neemt bij het inbrengen van het oormerk.

De investeringen voor Fokken op Maat bestaan uit een vast tarief per bedrijf per maand, een vast tarief per koe per maand en een bedrag per uitgevoerde merkertest.

Combineert u Fokken op Maat met ons StieradviesProgramma (SAP), dan betaalt u een gecombineerd tarief voor beide deelnames (zie kolom ‘inclusief SAP). U betaalt dan geen aparte deelnamekosten meer voor deelname aan SAP.

Fokken op Maat Zonder SAP Inclusief SAP Data Plus Losse merkertest
Per bedrijf per maand € 3,65 € 6,75 n.v.t. n.v.t.
Per koe per maand
(1e - 300e dier)
€ 0,21 € 0,35 n.v.t. n.v.t.
Per koe per maand
(301e dier en daarboven)
€ 0,00 € 0,00 n.v.t. n.v.t.
Per uitgevoerde merkertest* € 24,95* € 24,95* € 17,00** € 36,50***
*Deelnemers van Fokken op Maat ontvangen een korting van 30 procent ten opzichte van een los uitgevoerde merkertest.
**Deelnemers van Fokken op Maat Data Plus doen onder speciale voorwaarden mee en zijn verplicht tot het aanleveren van data aan CRV.
*/**Voor dit tarief krijgt u merkeruitslagen, de HerdOptimizer-applicatie en begeleiding door uw eigen adviseur.
***Bij een losse merkertest krijgt u toegang tot een beperkte versie van HerdOptimizer.

Veelgestelde vragen

Als deelnemer laat u van de vrouwelijke holsteindieren op uw bedrijf een merkertest doen, zowel bij pasgeboren kalveren als bij oudere dieren. U kiest zelf welke dieren u wilt laten onderzoeken.

In het laboratorium wordt uit het monster DNA geïsoleerd dat wordt onderzocht op zogenaamde merkers (genoomtest). Op basis van dit merkerprofiel en de afstamming berekent CRV genoomfokwaarden voor het dier.

De merkertest kan worden gedaan met een haarmonster of een oorbiopt (alleen bij pasgeboren kalveren). Op de pagina van de klantenservice staat uitleg over het nemen van de monsters.

Klik hier voor uitleg over het nemen van een haarmonster.
Klik hier voor uitleg over het nemen van een oorbiopt. 
Binnen drie weken is de uitslag van de merkertest te raadplegen via HerdOptimizer.

Op dit moment kunnen alleen vrouwelijke dieren met minimaal 6/8 holstein in de rasbalk merkergetest worden. Daarnaast is het mogelijk voor mrij-bedrijven om onder speciale voorwaarden deel te nemen aan Fokken op Maat Data Plus. Neem voor meer informatie over deze mogelijkheid contact op met uw veestapeladviseur of klantenservice.

De merkertest geeft inzicht in genomic fokwaarden (genoomfokwaarden), erfelijke kenmerken en erfelijke gebreken. Bovendien wordt de afstamming gecontroleerd.

De betrouwbaarheid van de fokwaarde die volgt uit de merkertest is gelijk aan die van een derdekalfskoe, ongeveer 65-70 procent. Ter vergelijking: een verwachtingswaarde op basis van alleen afstamming (zonder merkerinformatie) heeft een betrouwbaarheid van ongeveer 35 procent.

Ja, deelnemen aan stamboekregistratie is een voorwaarde om aan Fokken op Maat mee te kunnen doen. Dieren moeten stamboekgeregistreerd zijn om een genomic fokwaarde (genoomfokwaarde) te kunnen berekenen.

HerdOptimizer is een online fokkerijapplicatie van CRV. In het programma HerdOptimizer kunt u de status van de merkertest volgen en de uitslag aflezen, maar ook ziet u in hoeverre het dier afwijkt van haar koppelgenoten. Aan de hand van uw eigen fokdoel krijgt u advies om een dier aan te houden of toch maar beter te verkopen.
HerdOptimizer geeft inzicht in uw gehele rundveestapel (ook dieren die niet zijn onderzocht met een merkertest), inclusief de verwachtingswaarden van drachten die ‘onderweg’ zijn.

Deelnemers van Fokken op Maat Data Plus werken met dezelfde instrumenten als deelnemers aan Fokken op Maat (merkertesten en HerdOptimizer). Deelnemers aan Data Plus leveren daarnaast extra data aan CRV, waardoor zij als tegenprestatie lagere tarieven betalen voor merkertesten. Bovendien verplichten deelnemers aan Data Plus zich om al hun jongvee (minimaal 75% holstein) te laten onderzoeken met een merkertest en insemineren ze minimaal 75% van hun dieren met CRV genetica. Deelnemers aan Fokken op Maat bepalen zelf welke vrouwelijke dieren ze laten onderzoeken.

Bekijk hier meer FAQ over merkertesten en Fokken op Maat.

De volgende veehouders leggen u graag uit hoe zij Fokken op Maat hun bedrijf inzetten.

Minder mastitis, minder mortellaro, lagere tussenkalftijd en meer productie

– Kees Simons

‘Ik vertrouw gewoon op genomics’

– Michiel van Zutphen

 

‘Fokken op Maat levert mij de koeien op die ik graag wil’

– Gerard Nijman

Lees Gerards verhaal hier

 

‘Fokken op Maat geeft meer inzicht in de fokkerij en geeft zekerheid’

– David de Jong

Lees Davids verhaal hier

 

‘Fokken op Maat geeft mij het inzicht om de juiste keuzes te maken’

– Glenn van Riel

Lees Glenns verhaal hier

Ervaringen

Fokken op Maat
‘In mijn fokkerij wil ik alle informatie gebruiken die beschikbaar is’
Melkveehouder Gerard Nijman, Stegeren
(deelnemer Fokken op Maat sinds 2016)
   

Klantenservice

088 00 24 440

BEL MIJ

Bel mij

MAIL ONS

Stuur ons een bericht

ZOEK UW VEESTAPELADVISEUR