Duurzaamheidsmonitor

Het rendement van uw veestapel in beeld

Voordelen

Efficiëntie Veemanager module mpr duurzaamheidsmonitor
  • Snel inzicht in duurzaamheid op uw bedrijf
  • Rendement vergelijken met collega’s

Goede duurzaamheid loont. U als veehouder heeft met de Duurzaamheidsmonitor een tastbaar instrument dat de duurzaamheid op uw bedrijf in beeld brengt aan de hand van het NettoDagRendement (NDR).

Het kengetal NDR wordt uitgedrukt in euro’s en is indicator van het rendement (totale melkopbrengsten – voerkosten) per levensdag per dier. Want hoe ouder dieren worden, hoe hoger hun nettodagrendement: een hogere levensproductie ten opzichte van het aantal dagen opfok.

Bekijk het rendement van uw gehele veestapel of van bepaalde leeftijdsgroepen. Handig als u inzicht wil hebben in de resultaten van uw vervangingsbeleid. Ook kunt u het NDR van aanwezige en afgevoerde koeien vergelijken met uw collega’s, waardoor afwijkingen snel op te sporen zijn. Dit is extra effectief wanneer u de redenen van afvoer actief bijhoudt,

Met de data van de Duurzaamheidsmonitor kunt u zelfstandig of samen met uw veevoederadviseur of dierenarts werken naar een optimaal duurzame veestapel.

Meer informatie
Vragen over de Duurzaamheidsmonitor? Interesse in deelname? Neem contact op met de klantenservice op 088 00 244 40.

De duurzaamheidsmonitor is onderdeel van de module MPR in Veemanager. De tarieven voor de module MPR zijn opgebouwd uit vast en variabele kosten.

VeeManager
Veemanager Module MPR per bedrijf per module per maand € 1,50
Module MPR per aanwezig dier per maand € 0,05

Bekijk de volledige tarievenkaart van CRV

Meer informatie
Vragen over de Duurzaamheidsmonitor? Interesse in deelname? Neem contact op met de klantenservice op 088 00 244 40.

 

 

Klantenservice

088 00 24 440

BEL MIJ

Bel mij

MAIL ONS

Stuur ons een bericht

ZOEK UW VEESTAPELADVISEUR