CRV-Fullwood-Koppeling

Voordelen

  • Tijdsbesparing: eenmalige invoer van gegevens
  • Minder kans op fouten
  • Automatische kalibratie vet-eiwitbepaling van robot


De CRV-Fullwood-Koppeling zorgt voor een uitwisseling van gegevens tussen VeeManager (CRV) en Crystal (Fullwood). Hierdoor wordt het registreren van gegevens makkelijker en krijgt u als melkveehouder een waardevol pakket aan managementinformatie. De koppeling heeft als belangrijk voordeel dat u praktijkgegevens slechts één keer hoeft te registreren in een van beide pakketten. De daaruit voortvloeiende managementinformatie is vervolgens eenvoudig op te vragen.

Aanvragen of meer informatie?
Neem gerust contact op met Klantenservice: 088 00 24 440.

Activiteiten- en melkkoppeling met andere merken

Dagelijks registreert en raadpleegt u veel gegevens rondom het management van uw koeien: informatie over melkproductie, vruchtbaarheid, I&R, etc. De door u eenmalig ingevoerde gegevens worden binnen Crystal en VeeManager verwerkt.


Compleet Crystal
Met de CRV-Fullwood-Koppeling Compleet worden gegevens ingevoerd in Crystal. De dagelijkse melkgiften, I&R-meldingen en DHZ-KI-meldingen gaan automatisch van Crystal naar VeeManager. Vanuit VeeManager komen inseminaties, drachtcontroles en de stallijst automatisch naar Crystal. Bovendien wordt de gehaltebepaling van de CrystaLab-sensor Merlin melkrobot automatisch gekalibreerd door deze te linken aan de ruwe vet- en eiwitdata van de MPR.

Compleet VeeManager
Met de CRV-Fullwood-Koppeling Compleet VeeManager worden gegevens ingevoerd in VeeManager. Meldingen van inseminaties, drachtcontroles en de stallijst gaan automatisch naar Crystal. Vanuit Crystal komen de droogzetdatum en de dagelijkse melkgiften naar VeeManager. Bovendien wordt de gehaltebepaling van de CrystaLab Sensor Merlin-melkrobot automatisch gekalibreerd door deze te linken aan de ruwe vet- en eiwitdata van de MPR.

Het resultaat is een volledig pakket aan waardevolle managementinformatie dat op een overzichtelijke manier via beide systemen beschikbaar komt.


Melkt u met een Fullwood-robot of melkstal en wilt u meer informatie over de mogelijkheden van de CRV-Fullwood-Koppeling? Vul dan het formulier in:

De Fullwood-kosten voor de CRV-Fullwood-Koppeling hangen sterk af van het melksysteem waarmee u melkt.

De CRV-kosten bestaan uit een eenmalige investering van € 98,- aansluitkosten.

Aanvragen of meer informatie?
Neem gerust contact op met Klantenservice: 088 00 24 440.

Klantenservice

088 00 24 440

BEL MIJ

Bel mij

MAIL ONS

Stuur ons een bericht

ZOEK UW VEESTAPELADVISEUR