CowTrack

Voordelen

Cowtrack in de module Registratie van VeeManager zorgt ervoor dat VKI infomratie meeresit naar de volgende schakel in de keten

CowTrack, onderdeel van de module Registratie in VeeManager, stopt per 1 januari 2019. CRV stopt met het doorgeven van geplande afvoermeldingen aan de handelaar of slachthuis per 1 januari 2019, omdat er te weinig gebruikers zijn van CowTrack.

De functionaliteit om Voedsel Keten Informatie (VKI) te melden blijft bestaan bij CRV. Maakt u gebruik van automatische afvoer dan blijft dit voor u ook bestaan.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de Klantenservice van CRV, via telefoon: 088 00 24 440 of per e-mail: klantenservice.nl@crv4all.com.