Rechter verwerpt klacht van KI Samen over functioneren CRV

8
okt
2019
0
Reacties

Persbericht van Coöperatie CRV

 

KI Samen heeft bij de rechter ten onrechte geklaagd over het functioneren van CRV. Dit blijkt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoogste economische bestuursrechter.

KI Samen had bij het CBb een zaak aangespannen tegen de overheidsinstelling Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO zou de Coöperatie CRV ten onrechte een stamboekerkenning hebben verleend en daardoor zou CRV BV een oneerlijk concurrentievoordeel halen.

 

Eerder zonder succes

Van de rechter krijgt KI Samen ongelijk. RVO beoordeelt alleen of Coöperatie CRV zich houdt aan de regels voor het beheer van stamboeken. Volgens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is daar geen twijfel over. De rechter wijst KI Samen erop dat ze met haar klacht over oneerlijke concurrentie kan aankloppen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Maar daarbij wordt ook opgemerkt dat KI Samen dit al eerder zonder succes heeft geprobeerd bij de voorganger van de ACM.

 

Stamboekerkenning behouden

Peter Broeckx, voorzitter van de Coöperatie CRV, reageert tevreden op de uitspraak. ‘We zijn verheugd dat de rechter opnieuw vaststelt dat CRV zich aan alle regels houdt. Dit is goed nieuws voor alle veehouders in Nederland en Vlaanderen, want dit betekent dat er veel vertrouwen is in de stamboekerkenning van de Coöperatie CRV. We kunnen onze efficiënte structuur van stamboekregistratie, gegevensverwerking en fokwaardeschatting in stand houden.’

 

Einde aan langslepende procedure

‘We rekenen erop dat met deze uitspraak een einde komt aan een langslepende procedure die veel tijd en geld heeft gekost’, geeft Broeckx aan. ‘We willen en kunnen onze energie weer volledig richten op het ondersteunen van veehouders in Nederland en Vlaanderen bij de grote uitdagingen waar we op dit moment met elkaar voor staan.’

De uitspraak van deze zaak is te vinden onder de referentie ECLI:NL:CBB:2019:470 op rechtspraak.nl en het persbericht van het CBb is hier te vinden.