Een haar of een oorbiopt vertelt een heel verhaal

categorie Persbericht
21
sep
2016
0
Reacties
Henk Makkink tijdens de persbijeenkomst

In een tijd waarin efficiënt en economisch produceren binnen milieunormen centraal staat, introduceert CRV een grensverleggend nieuwe dienstverlening: ‘Fokken op Maat’. Een pakket waarmee veehouders een (te) hoge veebezetting tegen kunnen gaan en bovendien van kalf tot koe meer grip krijgen op resultaat.

De kern van het nieuwe Fokken op Maat-pakket is de DNA-analyse (*) van haarmonsters of oorbiopten van het jongvee, met daarbij een unieke terugkoppeling in de vorm van adviezen en beslissingsondersteunende informatie. Vanaf 17 oktober kunnen de eerste veehouders gebruik maken van Fokken op Maat.

Minder jongvee goed voor portemonnee en productieruimte
Deelname aan Fokken op Maat leidt direct tot economisch voordeel. Per kalf krijgt de veehouder een aanhouden- of afvoeren-advies op basis van het ingestelde fokdoel. Het vroegtijdig afvoeren van de mindere dieren leidt tot een besparing in opfokkosten van circa € 1500 per dier.
Door de jongveeselectie kunnen veehouders bovendien de jongveebezetting omlaag brengen. Hierdoor ontstaat meer ondernemingsruimte binnen de geldende milieubeperkingen. Dit is momenteel in verband met de ontwikkelingen rond de fosfaatwetgeving zeer actueel.

Veestapel van hoger niveau
Binnen Fokken op Maat kunnen veehouders gebruikmaken van de paringsprogramma’s SAP of StierWijzer. De fokwaarden die op basis van DNA worden bepaald, draaien hierin mee, zodat voor pinken en koeien de meest optimale paring mogelijk wordt. De betrouwbaarheden van de berekende fokwaarden voor de kalveren staan daarbij gelijk aan die van een derdekalfskoe.
Via het digitale dashboard, HerdOptimizer genaamd, kunnen veehouders de vooruitgang monitoren en de werkelijke prestaties van hun koeien vergelijken met hun erfelijke aanleg. Ook zien zij hier welke specifieke erfelijke kenmerken een dier heeft, bijvoorbeeld met betrekking tot hoornloosheid, A2-melk of specifieke erfelijke gebreken.

Testen tegen kostprijs
Vanwege de moeilijke economische omstandigheden in de melkveesector biedt CRV binnen Fokken op Maat de testkosten voor de DNA-profilering tegen kostprijs aan. De prijs komt daarmee uit op € 26,60 per test. Naast de testkosten betalen deelnemende bedrijven voor logistiek en handeling abonnementskosten van € 3,35 per bedrijf per maand en € 0,20 per koe per maand.

Fokken op Maat is een zeer persoonlijke fokkerijaanpak, waarbij het fokdoel van de veehouder centraal staat. Veehouders krijgen persoonlijke begeleiding voor het bespreken van instellingen en resultaten. Door de extra selectie binnen het jongvee, de monitoring van de resultaten en de optimale paringen gaat de veestapel sneller vooruit in de richting die de veehouder wenst.

*Voorwaarde voor een betrouwbare uitslag is dat het dier minimaal 6/8 holsteinbloedvoering moet hebben.

 

Lees meer over Fokken op Maat