Meer aandacht voor fokkerij in hbo-onderwijs

categorie Persbericht
13
okt
2015
0
Reacties
v.l.n.r.: Sijne van der Beek (manager Innovatie CRV), Bastiaan Pellikaan (voorzitter College van Bestuur Aeres groep) en Ton Kempenaar (directeur bedrijven Aeres praktijk centrum).
v.l.n.r.: Sijne van der Beek (manager Innovatie CRV), Bastiaan Pellikaan (voorzitter College van Bestuur Aeres groep) en Ton Kempenaar (directeur bedrijven Aeres praktijk centrum).

CRV, CAH Vilentum in Dronten en Aeres Praktijkcentrum Dronten gaan samen praktijkstudies op het gebied van fokkerij en genetica opzetten en uitvoeren. De betrokken partijen willen met de samenwerking de fokkerijkennis vergroten en het onderwijs op dit vlak versterken.

CAH Vilentum wil door middel van de samenwerking met CRV het leerplan met betrekking tot fokkerij verder verrijken met kennis uit praktijkonderzoek. Fokkerij heeft een belangrijke plaats in de harten van veel studenten aan CAH Vilentum, wat onder andere blijkt uit de grote aanwezigheid bij fokveedagen en wedstrijden veebeoordelen.

Studenten van hogeschool CAH Vilentum zullen praktijkonderzoek uitvoeren voor CRV. Zij bestuderen bij jongvee en melkvee onder meer het verband tussen dna-informatie en de praktijkprestaties. Ook zullen de studenten het effect van fokkerijkeuzes op de praktijkresultaten in kaart brengen. Zo zijn ze op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en kunnen ze de theorie direct in de praktijk toepassen. De praktijkonderzoeken vinden plaats op de praktijkbedrijven van het Aeres Praktijkcentrum Dronten(*).

Kennis tot waarde brengen
De onderzoeksresultaten van het praktijkonderzoek zijn voor zowel CRV als voor CAH Vilentum van grote waarde. CRV zal de kennis gebruiken om haar fokprogramma’s verder te versterken ten behoeve van haar leden en klanten.
CAH Vilentum zal de opgedane kennis toepassen in het onderwijs, waardoor het studieprogramma verder wordt verrijkt met state-of-the-art kennis en onderzoekservaringen.

De samenwerking tussen CRV, CAH Vilentum en Aeres Praktijkcentrum Dronten is een mooi voorbeeld van wederzijdse versterking van onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven, waarbij het kennisniveau van alle betrokken partijen toeneemt.

 

(*) Het Aeres Praktijkcentrum Dronten is hét praktijkleercentrum voor scholen en bedrijven in de volle breedte van de landbouw. Het praktijkcentrum beschikt over drie verschillende melkveebedrijven waar onderzoek uitgevoerd kan worden. Uniek aan deze bedrijven is dat ze worden gerund door studenten Dier- en veehouderij van CAH Vilentum. Deze opleiding staat als beste veehouderijopleiding genoemd in de HBO Studiekeuzegids. Samen met CAH Vilentum behoort het praktijkcentrum tot de Aeres Groep.