Keiharde cijfers bewijzen praktijkwaarde Better Life-getallen

categorie Persbericht
22
apr
2016
0
Reacties
Fokkerijgetal Better Life Efficiëntie maakt fokken op een efficiënte veestapel nu nog gemakkelijker

De Better Life-kengetallen van CRV blijken zeer effectief te zijn om de technische resultaten van de veestapel met sprongen te verbeteren. Een analyse van praktijkprestaties van 61.000 dieren op bijna 300 bedrijven levert overtuigend bewijs.

CRV introduceerde de Better Life-getallen in 2013 als praktische handvatten voor veehouders voor het fokken van een efficiënte, makkelijk te managen veestapel. Iedere CRV-stier krijgt een score voor deze kenmerken. Een grootschalige praktijkanalyse leert nu dat deze getallen foktechnisch van grote waarde zijn.

Hogere (levens)productie per koe
Het effect van Better Life Efficiëntie is zeer groot. Voor levensproductie kan bijvoorbeeld op basis van dit onderzoek de vuistregel gehanteerd worden dat iedere 1% verbetering van Better Life Efficiëntie binnen de veestapel circa 1.500 kg levensproductie extra oplevert.
De 25% hoogste ten opzichte van de 25% laagste dieren laten verder een verschil zien van:

  • 13.098 kg hogere levensproductie (o.b.v. ruim 22.000 afgevoerde dieren);
  • 16 punten hogere lactatiewaarde;
  • 2055 kg hogere melkproductie (305 dagen);
  • 146 kg extra vet en eiwit (305 dagen).

Kortom, grote verschillen die voor de praktijk zeer relevant zijn. De 25% hoogste dieren voor Better Life Efficiëntie lieten hierbij een iets hogere tussenkalftijd zien (+15 dagen), wat vooral te verklaren is door de veel hogere melkproductie in deze groep. Veehouders beginnen daardoor wat later met insemineren.

Betere gezondheid én vruchtbaarheid
Ook voor Better Life Gezondheid geldt dat de effecten zeer duidelijk zijn, zowel op het gebied van gezondheid als op het gebied van vruchtbaarheid. Zo scoren de 25% hoogste ten opzichte van de 25% laagste dieren onder meer:

  • 19% minder vaak subklinische mastitis (gem. over eerste drie lactaties);
  • 19% minder vaak klauwaandoeningen (gem. over eerste drie lactaties);
  • 55% minder doodgeboren kalveren bij de eerste kalving;
  • 57% minder gevallen van slepende melkziekte (gem. over eerste drie lactaties);
  • een 30 dagen kortere tussenkalftijd.

FokkerijData Plus-bedrijven
Voor de praktijkanalyse gebruikte CRV de gegevens van FokkerijData Plus-bedrijven. Op deze bedrijven kunnen de praktijkprestaties van de koeien direct gekoppeld worden aan de genetische aanleg op basis van genoomanalyse. De Better Life-getallen blijken zeer geschikt te zijn om serieus te betrekken in de stierenkeuze én in de selectie van jongvee. CRV brengt deze aspecten dan ook nadrukkelijk richting veehouders onder de aandacht.