Datasnelweg voor de melkveehouder

categorie Persbericht
9
mrt
2016
0
Reacties
V.l.n.r. Albert Beetsma, Ron van Burgsteden, Jeroen Elfers, Ton Loman, Roelof Joosten, Piet Boer, Roald van Noort, Peter Broeckx, Theo Koekkoek

Vandaag heeft CRV samen met coöperaties Agrifirm en FrieslandCampina een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het ontwikkelen van een elektronische snelweg (‘datahub’) van alle informatie van melkveehouders en andere partijen in de zuivelsector op het gebied van o.a. diergezondheid, levensverwachting, duurzaamheid en mineralenefficiency. Met het project wordt een volgende stap gerealiseerd in de ontwikkeling van het programma SmartDairyFarming.

Via deze elektronische snelweg heeft een melkveehouder toegang tot zijn eigen informatie en krijgt daarnaast ook de beschikking over kennis van andere partijen. Hiervoor zullen applicaties door de betrokken organisaties worden ontwikkeld.

De applicaties kunnen de melkveehouder helpen bij het maken van keuzes in de bedrijfsvoering. Tevens kan hij zichzelf benchmarken met andere melkveehouders.

Door een autorisatiesysteem kan de melkveehouder zelf bepalen wie zijn data mag inzien en/of wie ze mag analyseren. Door gebruik te maken van de data kunnen makkelijker innovaties op het gebied van diergezondheid, levensverwachting, duurzaamheid en mineralenefficiency worden ontwikkeld.

Aparte stichting
Een aparte stichting, waarvan de drie coöperaties de oprichters zijn, zal het systeem gaan beheren en het eigendom van de data van de melkveehouder borgen. Verder zal de stichting standaarden ontwikkelen voor de datastromen.

De samenwerking is aangegaan voor een periode van ten minste drie jaar. Het streven is na een periode van 1,5 jaar ook andere partijen betrokken bij de zuivelsector de gelegenheid te geven, onder voorwaarden, zich bij de datahub aan te sluiten. De coöperaties hebben de ambitie om de datahub uit te laten groeien naar een dataplatform voor de hele Nederlandse agrarische sector.

SmartDairyFarming
SmartDairyFarming is een initiatief van Agrifirm, CRV en Friesland Campina. Binnen het programma SmartDairyFarming werken bedrijven, kennisinstellingen en melkveehouders samen aan de ontwikkeling van innovatieve werkmethoden op het gebied van diergezondheid, vruchtbaarheid en voeding. SmartDairyFarming ondersteunt melkveehouders met informatie en technologie bij het verder verbeteren van de gezondheid en levensverwachting van koeien. Daarmee levert SmartDairyFarming een bijdrage aan de verduurzaming van de keten.

 

Op de foto, v.l.n.r.

Albert Beetsma, programmamanager Smart Dairy Farming, PBLQ
 Ron van Burgsteden, voorzitter advisory board Smart Dairy Farming, melkveehouder
 Jeroen Elfers,  bestuurslid Stichting Smart Dairy Farming, namens Koninklijke FrieslandCampina N.V.
 Ton Loman, voorzitter bestuur Stichting Smart Dairy Farming, namens Agrifirm Group B.V.
 Roelof Joosten, bestuurslid Stichting Smart Dairy Farming, namens Koninklijke FrieslandCampina N.V.
 Piet Boer, voorzitter bestuur Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.
 Roald van Noort, bestuurslid Smart Dairy Farming, namens CRV BV
 Peter Broeckx, voorzitter Raad van Commissarissen CRV Holding BV
 Theo Koekkoek, voorzitter Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A.