CRV treedt toe tot SDDDC

categorie Persbericht
4
dec
2014
0
Reacties
CRV treedt toe tot SDDDC

Op 2 december werd in Beijing het eenjarig bestaan van het Sino-Dutch Dairy Development Centre (SDDDC) gevierd waarbij ook de opening plaatsvond van het Dutch Dairy Expertise Centre. Namens CRV ondertekende Jan Lok, CRV-manager International Business Development, die dag de toetreding van CRV tot dit partnerschap.

Concreet betekent dit dat CRV voortaan ook haar knowhow over fokkerij en veestapelmanagement gaat delen met partners uit de Chinese melkveesector.
Volgens Li Shengli, directeur van het Sino-Dutch Dairy Development Centre, is de kennis en ervaring van CRV op het gebied van fokkerij en veestapelmanagement duidelijk van toegevoegde waarde voor het SDDDC.

CRV treedt toe tot SDDDC

CRV treedt toe tot SDDDC

Het SDDDC werd een jaar geleden door de China Agricultural University (CAU), Wageningen UR en Koninklijke FrieslandCampina N.V. opgericht met het doel de samenwerking in de zuivelsector tussen beide landen te stimuleren. Daarbij richt het centrum zich op het verbeteren van de voedselveiligheid, de kwaliteit en de productiviteit van de Chinese zuivelketen. Hiervoor maakt het gebruik van de in Nederland aanwezige kennis van de zuivelindustrie.

Het nieuw opgerichte Dutch Dairy Expertise Centre, een onderzoeks- en kenniscentrum, zal als platform dienen voor demonstratie, wetenschappelijk onderzoek, uitwisseling van technologie en vertaling van onderzoeksresultaten naar de praktijk in de Chinese zuivelsector. Op deze manier wil het SDDDC de overdracht van Nederlandse zuivelkennis naar China faciliteren.

CRV treedt toe tot SDDDC