CRV investeert ledenvoordeel van boekjaar 2018-2019 in extra innovatie

19
dec
2019
0
Reacties
jaarverslag boekjaar 2018-2019

Na een recordjaar 2017-2018 heeft CRV opnieuw een goed boekjaar achter de rug. Ondanks een forse krimp in de veestapel in Nederland, bleef de daling van de omzet beperkt tot twee procent, onder andere door de introductie van nieuwe producten, zoals de FosfaatPlanner.

De dalende omzet op de coöperatieve thuismarkt wordt bovendien voor een belangrijk deel gecompenseerd door groei in het buitenland.

 

Solvabiliteit blijft zeer robuust

Het bedrijfsresultaat bereikte afgelopen boekjaar niet het niveau van het vorige boekjaar, maar was met 4,3 miljoen (3,8 na belasting) nog steeds goed. Het eigen vermogen kon worden vergroot tot ruim 91 miljoen euro en de toch al zeer robuuste solvabiliteit werd verder versterkt.

 

Ledenvoordeel geïnvesteerd

De ledenraad van de coöperatie heeft besloten om het ledenvoordeel van 1,9 miljoen euro dit jaar niet uit te keren, maar te gebruiken voor extra investeringen in innovaties die de concurrentiekracht van de Vlaamse en Nederlandse melkveehouders in de toekomst versterken. Zo investeert CRV in apparatuur voor het meten van voeropname en methaanuitstoot van individuele koeien. Hiermee draagt CRV in toenemende mate bij aan oplossingen voor een klimaatvriendelijke melkveehouderij.

Het volledige digitale jaarverslag is te vinden op de site van coöperatie CRV.

De belangrijkste cijfers op een rij:

  2018-2019 2017-2018
aantal leden in Nederland en Vlaanderen 23.616 23.805
aantal medewerkers 1304 1310
netto-omzet (x € 1 miljoen) 171,0 174,4
bedrijfsresultaat (x € 1 miljoen)  4,3 6,1
nettoresultaat na belasting (x € 1 miljoen) 3,8 4,3
eigen vermogen (x € 1 miljoen)  91,1 87,7
solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) 73% 70%